Детальніше

Евра пластирь ТТС №3

Обліковий номер: 337640

Від грн.
Увага:  Ціна дійсна тільки при бронюванні на сайті.

Короткий огляд

Janssen ( Бельгия )

Виробник: Janssen ( Бельгия )

№ Реєстраційного посвідчення : UA/2051/01/01

Назва російською: Евра® пластырь трансдерм. - (ттс) №3 (3х1) в пак.

Мiжнародна назва : Норельгестромін+етинілестрадіол

Дiюча речовина : Этинилэстрадиол

Температура зберiгання : Не вище +25

Фрамацевтична форма : Трансдермальна терапевтична система доставки

Опис

IНСТРУКЦIЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ЕВРА&reg

(EVRA)

Склад:

діючі речовини: 1 пластир площею 20 см2 містить норелгестромiну 6 0 мг етинiлестрадiолу 0 6 мг

кожен пластир протягом 24 годин вивільняє 203 мкг норелгестромiну та 33 9 мкг етинілестрадіолу

допомiжнi речовини: адгезивна суміш полiiзобутилену та полiбутену лауриллактат кросповiдон.

Лікарська форма.

Основні фiзико-хiмiчнi властивостi: квадратна трансдермальна система з матовою основою тілесного кольору заокругленими кутами прозорою плівкою що видаляється та безбарвним клейовим (адгезивним) шаром. Система упакована у непрозорий білий пакет на який нанесено вiдповiдне маркування.

Фармакотерапевтична група. Гормональні контрацептиви для системного застосування.

Код АТХ G03А А13.

Фармакологiчнi властивостi.

Фармакодинамiка.

Евра

Фармакокiнетика.

Абсорбцiя. Рiвноважна концентрацiя (плато) норелгестромiну та етинiлестрадiолу у сироватцi крові досягається приблизно через 48 годин пiсля аплiкацiї пластиру (ТТС) Евра. Стабiльний рівень концентрацiї норелгестромiну та етинiлестрадiолу протягом 1 тижня застосування пластиру становить майже 0 8 нг/мл i 50 нг/мл вiдповiдно. При тривалому застосуваннi трансдермального пластиру (ТТС) Евра сироваткові концентрації (Css) i AUC незначною мiрою збiльшуються вiдносно концентрацiй на 1-му тижнi 1-го циклу.

Абсорбція норелгестоміну та етинілестрадіолу після наклеювання пластиру (ТТС) Евра досліджувалися в умовах спортивного клубу (сауна джакузі бігова доріжка та інші вправи з аеробіки) а також у ванні з холодною водою. Результати свідчили що для норелгестроміну не було суттєвих змін у Css i AUC порівняно з такими при звичайному способі життя. Для етинілестрадіолу ці значення дещо збільшувалися при фізичному навантаженні однак рівень Css

Результати дослідження пластиру (ТТС) Евра показали що цiльовi значення Css норелгестромiну та етинiлестрадiолу пiдтримувалися протягом 3 днiв продовженого застосування пластиру (ТТС) Евра (10 днiв) тобто клiнiчна ефективнiсть ТТС зберiгається навіть якщо жiнка проведе чергову замiну пластиру (ТТС) Евра на 2 повних днi пiзнiше запланованого терміну.

Розподiл.

Бiотрансформацiя

Елiмiнацiя. Після зняття пластиру середнiй перiод напiввиведення норелгестромiну та етинiлестрадiолу становить майже 28 годин i 17 годин вiдповiдно. Метаболiти норелгестромiну та етинiлестрадiолу елiмiнуються з сечею та калом.

Трансдермальнi та пероральні контрацептивні засоби. Фармакокiнетичнi профiлi трансдермальних i пероральних комбiнованих контрацептивiв рiзнi i слiд дотримуватися обережностi при методi прямого спiвставлення фармакокiнетичних параметрiв. У ході порiвняння пластиру (ТТС) Евра та пероральних контрацептивiв що мiстили норгестимат (попередник норелгестромiну) 250 мкг/етинiлестрадiол 35 мкг значения Сmax були у 2 рази вищі для НГМН та ЕЕ у пiддослiдних якi приймали пероральнi контрацептиви порiвняно з відповідними показниками у групі Евра тодi як загальна експозицiя (AUC та Css) були подiбними у пiддослiдних якi застосовували пластир (ТТС) Евра. Мiжпiддослiдна варiабельнiсть (% СV) для фармакокiнетичних параметрiв доставки норелгестромiну та етинiлестрадiолу вiд пластиру (ТТС) Евра була вище вiдносно варiабельностi встановленої вiд пероральних контрацептивiв.

Вплив віку маси тіла і площі поверхні тіла

. Значения Css i AUC норелгестромiну і етинiлестрадiолу незначною мiрою знижуються зi збiльшенням віку маси тiла i площi поверхнi тiла. Однак лише мала частина (10-20 %) загальної варiабельностi фармакокiнетики норелгестромiну та етинiлестрадiолу наступного застосування пластиру (ТТС) Евра

Клiнiчнi характеристики.

Показання.

Контрацепція у жінок.

Безпека та ефективність пластиру ТТС Евра встановлені лише для жінок віком від 18 до 45 років.

Протипоказання.

Комбіновані гормональні контрацептиви (КГК) не можна застосовувати при наявності одного з нижченаведених станів. Якщо будь-який з цих станів виникає під час застосування препарату Евра його застосування слід негайно припинити.

Венозна тромбоемболія (ВТЕ) або ризик її розвитку

-Венозна тромбоемболія (з лікуванням антикоагулянтами) або ВТЕ в анамнезі (тромбоз глибоких вен (ТГВ) або емболія легень (ЕЛ)

-Спадкова або набута схильність до венозної тромбоемболії наприклад резистентність до активованого протеїну С (включаючи фактор V Ляйдена) недостатність антитромбіну ІІІ протеїну С протеїну S

-Обширне оперативне втручання з тривалою іммобілізацією

-

Артеріальна тромбоемболія (АТЕ) або ризик її розвитку

-Артеріальна тромбоемболія у наявності в анамнезі (наприклад інфаркт міокарда) або продромальна стадія тромбозу (наприклад стенокардія)

-

-

-Мігрень з фокальними неврологічними симптомами у анамнезі

-

цукровий діабет з судинними симптомами

тяжка артеріальна гіпертензія

тяжка дисліпопротеїнемія.

Підвищена чутливість до діючих речовин препарату або до будь-якої з допоміжних речовин.

Підтверджена або підозрювана карцинома молочних залоз.

Рак ендометрія або інші підтверджені або підозрювані естрогензалежні новоутворення.

Порушення функції печінки внаслідок гострої або хронічної гепатоцелюлярної хвороби.

Аденома або карцинома печінки.

Недіагностована генітальна кровотеча.

Особливі заходи безпеки.

Одразу після видалення пластиру (ТТС) Евра iз пакетика його слід щільно приклеїти до шкіри.

Для запобігання погіршенню адгезивних властивостей пластиру (ТТС) Евра не слід застосовувати креми лосьйони або порошки до ділянки шкіри де планується застосування пластиру.

Після зняття пластир ще містить значну кiлькiсть активних речовин. 3алишковi гормони можуть зашкодити навколишньому середовищу у разі їх потрапляння у воду тому використані пластири (ТТС) Евра слід обережно утилізувати. Для цього відокремити липку стрічку iз зовнішнього боку пакетика. Використаний пластир (ТТС) Евра слід помістити у пакетик таким чином щоб його липка поверхня була обернена до зафарбованої зони пакетика i злегка притиснувши заклеїти. Використані пластири (ТТС) Евра не можна викидати в унітаз або каналiзацiю.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та iншi види взаємодій.

Слід ознайомитися з інструкцією для медичного застосування супутнього лікарського засобу для визначення можливих взаємодій.

Вплив інших лікарських засобів на Евра

Взаємодія між пероральними контрацептивами та іншими лікарськими засобами може призвести до проривної кровотечі та/або втрати контрацептивного ефекту. Були описані нижчезазначені взаємодії.

Печінковий метаболізм

Рослинні препарати що містять звіробій не слід призначати одночасно із застосуванням препарату Евра.

Вплив на ентерогепатичну циркуляцію

незначно вплинуло на фармакокінетику норелгестроміну або етинілестрадіолу (ЕЕ).

Управління ризиками

протягом одночасного застосування лікарського засобу та 7 днів після їх припинення. Жінкам які приймають рифампіцин додатково до застосування пластиру Евра

Жінкам які проходять довгострокове лікування будь-якими із зазначених класів лікарських засобів рекомендується застосовувати інший надійний негормональний спосіб контрацепції.

Якщо одночасний прийом лікарського препарату продовжується після закінчення одного тижня застосування пластиру наступний трансдермальний пластир потрібно приклеїти без звичайної перерви у його застосуванні.

Пригнічення метаболізму етинілестрадіолу

Еторикоксиб проявив підвищення рівня ЕЕ у плазмі крові (на 50-60 %) при одночасному прийомі з пероральними трифазними гормональними контрацептивами. Вважається що еторикоксиб підвищує рівні ЕЕ за рахунок пригнічення активності сульфотрансферази таким чином пригнічуючи метаболізм ЕЕ.

Вплив Евра на інші лікарські засоби

Ламотриджин: комбіновані гормональні контрацептиви значно знижують концентрації ламотриджину у плазмі крові при одночасному застосуванні за рахунок індукції глюкуронідації ламотриджину. Це може знижувати терапевтичний ефект може знадобитися корекція дози ламотриджину.

Лабораторні аналізи

Особливості застосування.

Якщо присутній будь-який із зазначених нижче станів/факторів ризику слід переглянути користь від застосування Евра. У разі погіршення загострення або появи одного з цих станів або факторів ризику жінці потрібно настійно пояснити необхідність звернення до лікаря який вирішить чи варто припиняти застосування препарату.

Немає клінічних доказів того що трансдермальний пластир у будь-якому аспекті є безпечнішим за комбіновані пероральні контрацептиви.

Препарат Евра не показаний у період вагітності.

Ризик венозної тромбоемболії (ВТЕ)

Застосування будь-якого комбінованого гормонального контрацептиву у тому числі Евра підвищує ризик венозної тромбоемболії порівняно з тим коли такі препарати не застосовують. Продукти які містять левоноргестрел норгестимат або норетистерон асоціюються з найменшим ризиком ВТЕ. Інші продукти такі як Евра можуть мати вдвічі вищий рівень ризику розвитку ВТЕ. Рішення використовувати будь-який продукт крім одного з тих що мають найменший ризик ВТЕ слід приймати тільки після обговорення з жінкою та впевненості у тому що вона розуміє ризик розвитку ВТЕ при застосуванні пластиру Евра як її наявні у неї фактори ризику впливають цей ризик і що ризик ВТЕ є найвищим протягом першого року використання пластиру. Існують також деякі свідчення того що ризик зростає коли КПК призначають повторно після перерви у використанні від 4-х тижнів і більше.

Приблизно у 2 з 10 000 жінок які не застосовують КГК і не вагітні розвивається ВТЕ протягом 1 року. Проте у кожної жінки цей ризик може бути набагато вищим залежно від наявних у неї факторів ризику (див. нижче).

Кількість випадків ВТЕ на рік при застосуванні КГК є нижчою ніж кількість випадків ВТЕ що розвивається у жінок під час вагітності або у післяпологовий період.

ВТЕ може мати летальний наслідок у 1-2 % випадків.

Дуже рідко повідомлялося про випадки тромбозу інших кровоносних судин наприклад печінкової брижової ниркової вен або вен/артерій сітківки серед жінок які застосовували КГК.

Фактори ризику ВТЕ

Ризик розвитку венозних тромбоемболічних ускладнень у жінок що застосовують КГК може значно підвищуватися при наявності додаткових факторів ризику особливо множинних (див. таблицю).

Застосування пластиру Евра

Таблиця: Фактори ризику ВТЕ

Фактор ризику

Коментар

Надмірна маса тіла (індекс маси тіла більше 30 кг/м2)

Ризик значно підвищується при збільшенні індексу маси тіла. Особливо важливо враховувати наявність інших факторів ризику.

Слід розглянути необхідність застосування антикоагулянтів якщо застосування пластиру Евране було припинене завчасно.

Позитивна спадкова історія (наприклад венозна тромбоемболія у брата або батьків у відносно молодому віці).

При підозрі на спадкову схильність жінка повинна звернутися за порадою до спеціаліста перед прийняттям рішення щодо застосування комбінованих гормональних контрацептивів.

Інші медичні стани асоційовані з ВТЕ

Злоякісна пухлина системний червоний вовчак гемолітичний уремічний синдром хронічні запальні захворювання кишечнику (наприклад хвороба Крона або виразковий коліт) серповидноклітинна анемія.

Збільшення віку

Особливо понад 35 років.

Не існує загальноприйнятої думки щодо можливої ролі варикозу вен та поширеного тромбофлебіту в етіології венозної тромбоемболії.

Симптоми ВТЕ (тромбоз глибоких вен та емболія легень)

Жінки які застосовують комбіновані контрацептиви повинні негайно повідомити лікаря при появі симптомів тромбозу.

Симптоми тромбозу глибоких вен (ТГВ) можуть включати:

-односторонній набряк ноги та/або стопи або набряк уздовж вени на нозі

-біль або болісні відчуття в нозі які відчуваються тільки при стоянні і ходьбі

-підвищена температура ураженої ноги почервоніння або блідість шкіри ноги.

Симптоми емболії легень (ЕЛ) можуть включати:

-раптове порушення дихання або прискорене дихання

-раптовий кашель який може супроводжуватися кровохарканням

-різкий біль у грудях

-

-швидке або нерегулярне серцебиття.

Деякі з цих симптомів є неспецифічними (наприклад порушення дихання кашель) і можуть бути прийняті за ознаки іншого більш поширеного і менш тяжкого стану (наприклад інфекції дихальних шляхів).

Інші ознаки оклюзії судин можуть включати: раптовий біль набряк і незначне посиніння кінцівки.

Ризик артеріальної тромбоемболії (АТЕ)

Фактори ризику АТЕ

Ризик артеріальних тромбоемболічних ускладнень або порушення мозкового кровообігу у пацієнтів які застосовують КГК збільшується у жінок з факторами ризику (див. таблицю). Застосування пластиру Евра

Таблиця: Фактори ризику АТЕ

Фактор ризику

Коментар

Збільшення віку

Особливо понад 35 років.

Паління

Гіпертензія

Надмірна маса тіла (індекс маси тіла більше 30 кг/м2)

Ризик значно підвищується при збільшенні індексу маси тіла. Особливо важливо враховувати наявність інших факторів ризику.

Позитивна спадкова історія (наприклад артеріальна тромбоемболія у брата або у батьків у відносно молодому віці тобто менше 50 років).

При підозрі на спадкову схильність жінка повинна звернутися за порадою до спеціаліста перед прийняттям рішення щодо застосування гормональних контрацептивів.

Мігрень

Інші медичні стани асоційовані небажаними судинними порушеннями

Симптоми АТЕ

Симптоми порушення мозкового кровообігу можуть включати:

-раптова слабкість або оніміння обличчя руки або ноги особливо на одній стороні тіла

-раптове утруднення ходьби запаморочення втрата рівноваги або координації

-раптова сплутаність свідомості проблеми з мовою або розумінням

-раптові проблеми із зором одного або обох очей

-раптовий сильний або тривалий головний біль без певної причини

-втрата свідомості або непритомність з конвульсіями або без.

Тимчасові симптоми дозволяють підозрювати транзиторну ішемічну атаку.

Симптоми інфаркту міокарда можуть включати:

-біль дискомфорт тиск тяжкість відчуття здавлювання або розпирання в грудях руці або нижче грудини

-дискомфорт з іррадіацією в спину щелепу горло руки живіт

-відчуття переповнення шлунку розладу шлунка або задуха

-пітливість нудота блювота і запаморочення

-сильна слабкість занепокоєння або задишка

-швидке або нерегулярне серцебиття.

Жінки які застосовують комбіновані контрацептиви повинні негайно повідомити лікаря про можливі симптоми тромбозу. У випадку підозрюваного або підтвердженого тромбозу прийом гормональних контрацептивів необхідно припинити. Адекватну контрацепцію потрібно розпочати через тератогенність антикоагулянтної терапії (кумарини).

Пухлини

У ході деяких епідеміологічних досліджень повідомлялося про підвищений ризик розвитку раку шийки матки при довготривалому застосуванні КПК але досі не встановлено наскільки це відкриття залежить від поєднання впливу статевої поведінки та інших факторів таких як вірус папіломи людини (HPV).

Рідко повідомлялося про доброякісні пухлини печінки та ще рідше про злоякісні пухлини печінки серед пацієнтів які застосовували КПК. В окремих випадках ці пухлини призвели до внутрішньочеревних кровотеч що загрожували життю. Таким чином слід проводити диференціальну діагностику з печінковою пухлиною при скаргах на гострий біль у животі збільшенні печінки та ознаках внутрішньочеревної кровотечі у жінок які застосовували Евра.

Інші стани

- Контрацептивна ефективність може бути знижена у жінок маса тіла яких становить або перевищує 90 кг.

- Жінки з гіпертригліцеридемією або її випадками у сімейному анамнезі можуть мати підвищений ризик розвитку панкреатиту при застосуванні комбінованих гормональних контрацептивів.

- Хоча про незначне підвищення артеріального тиску повідомлялося у багатьох жінок які приймали гормональні контрацептиви клінічно суттєве підвищення спостерігалося рідко.

Комбіновані гормональні контрацептиви можна знову застосовувати якщо антигіпертензивна терапія забезпечує контроль нормального рівня артеріального тиску.

- Не дивлячись на те що комбіновані гормональні контрацептиви можуть вплинути на периферичну інсулінорезистентність та переносимість глюкози

Відгуки

Напишіть власний відгук

Ви переглядаєте: Евра пластирь ТТС №3

Як зробити замовлення

ЯК ЗРОБИТИ ЗАМОВЛЕННЯ?

Увага! Перед лікуванням і замовленням ліків зверніться до свого лікаря. Самолікування небезпечно для здоров'я. Перед вживанням ліків уважно вивчайте інструкції.

-          Що б знайти препарат досить ввести в рядку пошуку назву товару або перші 3-4 літери назви товару.

-          Виберіть аптеку на якій вам зручно забрати замовлення і натисніть на кнопку «Резервувати».

-          Після наповнення кошика потрібними товарами, натисніть на кнопку «Замовити».

-          Для завершення замовлення необхідно заповнити невелику форму.

-          Після заповнення обов'язкових пунктів, натисніть кнопку «Зробити замовлення».

-          Чекайте Sms - повідомлення з номером електронного чека або дзвінка від оператора.

Доставка

При замовленні товарів в «1 Соціальній Аптеці» на всі товари діють умови самовивозу.

Ви можете зв'язатися з нашими операторами по телефону: 0-800-21-81-70

Замовлення обробляються щодня з 8:00 до 20:00 понеділок - п’ятниця, 8:00 до 18:00 субота - неділя. Обробка замовлень, оформлених у вихідні та святкові дні, проводиться в перший робочий день.

Ви можете замовити у нас товари і потім отримати їх в найближчій аптеці. Для отримання товару Вам необхідно повідомити нашому співробітнику номер замовлення, прізвище та ім'я замовника.

Рецептурні товари відпускаються тільки за рецептами лікарів.

Після оформлення замовлення, на вказану вами електронну адресу буде надіслано повідомлення про прийняття замовлення в обробку.

Для уточнення термінів виконання замовлень Ви можете зв'язатися з нашими операторами по телефону: 0-800-21-81-70. Підтримка зв'язку здійснюється згідно графіку роботи гарячої лінії.

 

Оплата

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України № 723 від 31.10.2011 року кур'єрська доставка лікарських препаратів скасована. При оформленні замовлень препаратів через інтернет дозволяється їх відпуск безпосередньо в аптечних установах.

Оплата замовлень в нашій аптеці здійснюється готівковим способом при отриманні замовлення в найближчій аптеці та у безготівковій формі. При отриманні товару переконайтеся у відповідності товару вашому замовленню.

Евра пластирь ТТС №3

Обліковий номер : 337640

Від грн.
Увага:  Ціна дійсна тільки при бронюванні на сайті.
Janssen ( Бельгия )

Виробник : Janssen ( Бельгия )

№ Реєстраційного посвідчення : UA/2051/01/01

Назва російською : Евра® пластырь трансдерм. - (ттс) №3 (3х1) в пак.

Мiжнародна назва : Норельгестромін+етинілестрадіол

Дiюча речовина : Этинилэстрадиол

Температура зберiгання : Не вище +25

Фрамацевтична форма : Трансдермальна терапевтична система доставки

Шукати аптеки:
У мiстi
Сортувати
АБО