Налаштування
Шрифт:
 • А
 • А
 • А
Колір:
 • Ц
 • Ц
 • Ц
 • Ц
 • Ц
Зображення
 • ЧБ
 • Колір
 • Вимк.
Повна версія

Політика конфіденційності

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Увага! Перед переглядом Сайту уважно прочитайте умови даної Політики конфіденційності. Якщо Ви не погоджуєтесь з цими умовами, не використовуйте даний Сайт.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана Політика конфіденційності (далі – Політика) розроблена відповідно до вимог чинного законодавства України, і визначає, як і які Ваші персональні дані Компанія обробляє на Сайті, мета обробки Ваших персональних даних, порядок їх захисту та передачі.

1.2. У всіх випадках персональні дані обробляються відповідно до чинного законодавства України, у тому числі Закону України «Про захист персональних даних».

1.3. Дана Політика стосується Сайту з його мобільними версіями, додатками та іншими програмами / програмним забезпеченням.

1.4. Сайт не призначений для користувачів, що не досягли 14 років.

2. ЗБІР І ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

2.1. Компанія збирає лише ті Ваші персональні дані, які надані Вами свідомо та добровільно для використання сервісів Сайту, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб'єкта персональних даних на обробку персональних даних згідно із метою їх обробки, що визначена цією Політикою.

2.2. Володільцем персональних даних є ТОВ «ПЕРША СОЦІАЛЬНА» із місцезнаходженням: Україна, 04080, м. Київ, вул. Троїцько-Кирилівська, буд. 8A.

2.3. Володілець не здійснює обробку персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.

2.4. При використанні Сайту Компанія здійснює збір та обробку таких Ваших персональних даних:

2.4.1. прізвище;

2.4.2. ім'я;

2.4.3. по батькові;

2.4.4. дата народження;

2.4.5. стать;

2.4.6. номер телефону;

2.4.7. електронна адреса;

2.4.8. дані про соціальні мережі, якщо акаунт/вхід в акаунт був прив’язаний/здійснений до/через соціальних (-ні) мереж (-і);

2.4.9. інші персональні дані, надані Користувачем під час заповнення реєстраційної форми, або вказані ним в акаунті.

2.5. Відзначивши пункт на сторінці створення Акаунту «Я згоден на збирання та обробку моїх персональних даних» Ви надаєте свою безумовну згоду на збирання та обробку Ваших персональних даних відповідно до умов даної Політики та чинного законодавства, у тому числі, але не виключно Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р.

2.6. Під обробкою персональних даних розуміється збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, передача), знеособлення, знищення та інші дії (операції) з персональними даними.

2.7. Користувач зобов'язується при зміні його персональних даних надавати у найкоротші терміни відповідальній особі уточнену інформацію, у тому числі шляхом внесення змін до його аканту/облікового запису на сайті.

2.8. Термін обробки персональних даних є необмеженим, але не більше, ніж це необхідно для мети їх обробки.

2.9. Користувачі несуть особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку вони розміщують на Сайті, повідомляють іншим Користувачам, а також за будь-яку взаємодію з іншими Користувачами, така взаємодія здійснюється на їх власний ризик.

3. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Метою обробки Ваших персональних даних є:

3.1.1. обробка та виконання замовлень Користувача;

3.1.2. надсилання Користувачеві інформації про новинки, знижки, спеціальні пропозиції, акції, послуги тощо;

3.1.3. розробка й реалізація бонусних програм;

3.1.4. оптимізація роботи з Сайтом, його удосконалення;

3.1.5. залучення Користувача до опитувань, здійснення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних;

3.1.6. проведення розрахункових операцій, обробка платежів, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, надання звітності;

3.1.7. можливість контакту з Користувачем через:

- електронну пошту Користувача шляхом надсилання Користувачеві Компанією або Партнерами інформаційних, рекламних, сервісних, юридичних або іншого характеру листів;

- телефонні дзвінки на номер телефону Користувача, у тому числі, автоматично набраних і / або попередньо записаних від Компанії та/або її партнерів;

- відправку SMS, Viber-повідомлень або інших текстових повідомлень Компанією та/або партнерами на номер телефону Користувача;

3.1.8. виконання договірних відносин;

3.1.9. забезпечення безпеки Сайту.

4. ПРАВА СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Користувач має наступні права як суб’єкта персональних даних, що визначені ч. 2 ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а саме:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
5. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Компанія використовує системні і програмно-технічні засоби і засоби зв'язку, які запобігають втраті, крадіжці, несанкціонованому знищенню, перекрученню, підробці, копіюванню інформації і відповідають вимогам національних стандартів.

5.2. Працівники Компанії або його Партнерів/Контрагентів, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв'язку з виконанням своїх службових (трудових) обов'язків або договірних зобов'язань, зобов'язані дотримуватися вимог Закону України «Про захист персональних даних», даної Політики та інших внутрішніх документів у сфері захисту персональних даних та не допускати розголошення в будь-який спосіб персональних даних, які їм були довірені або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних, службових чи трудових обов'язків.

5.3. Особи, які мають доступ до персональних даних, зокрема, які здійснюють їх обробку, в разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

5.4. Компанія на постійній основі здійснює контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки персональних даних. Однак, Компанія не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають за межами регулювання Компанії. У мережі Інтернет електронні повідомлення можуть бути перекручені, не завжди оперативно доставлені (або зовсім не доставлені). Крім того, існує ймовірність зараження електронної інформації вірусами, які існують в мережі Інтернеті. Користуючись Сайтом, Ви погоджуєтеся взяти на себе ризики, з якими пов'язане завантаження файлів і використання інформації.

6. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТРЕТІМ ОСОБАМ

6.1. Компанія може передавати Ваші персональні дані (надавати до них доступ) третім особам відповідно до цілей/мети їх обробки. Надаючи Згоду на обробку персональних даних, Ви одночасно даєте згоду на таку передачу Ваших персональних даних. Така передача завжди відбувається відповідно до даної Політики та Закону України «Про захист персональних даних».

6.2. Компанія може передавати персональні дані Партнерам/Контрагентам, пов'язаним із Власником Сайту договірними відносинами та для виконання замовлень іншим третім особам, включаючи незалежних сервіс-провайдерів, служби доставки, операторів поштового зв’язку та в інших випадках, необхідних для якісного надання Вам послуг, визначених у даній Політиці, а також у випадках, визначених чинним законодавством.

6.3. Вище вказана передача персональних даних здійснюється без будь-якого додаткового повідомлення.

6.4. Персональні дані, отримані від Вас, також можуть бути передані третій особі, без додаткового повідомлення про таку передачу, наскільки це дозволено чинним законодавством України, у тому випадку, якщо Сайт або його частина буде будь-яким чином відчужена, передана третім особам в порядку, визначеному чинним законодавством України. У цьому випадку, з моменту такого відчуження / передачі / надання доступу права і обов'язки, визначені даною Політикою, переходять до правонаступників на підставі відповідного договору.

6.5. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена така третя особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог законодавства про захист персональних даних або не може їх забезпечити.

6.6. Компанія не несе відповідальності за обробку і розкриття персональних даних і будь-якої іншої інформації третім особам, які не його працівниками, Партнерами, Контрагентами.

7. ПОЛІТИКА ВИКОРИСТАННЯ COOKIES

7.1. Компанія використовує файли Сookies на Сайті та поза його межами. Даний розділ надає Вам інформацію про те як Компанія використовує Сookies та як Ви можете їх контролювати.

7.2. Cookies - це невеликий файл, або файли, які складаються із букв та цифр, які надсилаються веб-браузеру і зберігаються на пристрої користувача. До таких пристроїв можна віднести комп’ютер, мобільний телефон, планшет тощо.

7.3. Ця технологія розширює можливості використання Інтернету, зберігаючи Ваші пріоритети під час перегляду певного сайту. Технологія Сookies не містить особистої інформації і не може жодним чином налаштовувати Вашу систему або зчитувати інформацію з Вашого жорсткого диска. Cookies не отримують особистої інформації про Вас та не надають нам Вашої контактної інформації, а також не отримують жодної інформації з Вашого комп'ютера. Інформація про користувачів Сайту, отримана за допомогою файлів cookies не продається і не поширюється у вільному доступі, є власністю Адміністрації Сайту.

7.4. Цілі використання файлів Сookies:

7.4.1 для підрахунку кількості візитів на наш Сайт. Такі тимчасові Сookies видаляються, коли Ви виходите з браузера. Постійні Сookies можуть зберігатися на Вашому комп'ютері Вашим браузером. Під час реєстрації цей тип Сookies повідомляє: вперше Ви до нас завітали чи заходили на наш Сайт раніше;

7.4.2 для визначення типів Інтернет-браузерів (Firefox, Internet Explorer, Opera тощо) та операційних систем (Windows, Android тощо), пристроїв, що використовуються відвідувачами Сайту;

7.4.3 визначення характеристик Сайту та пропозицій, які Вам найбільше подобаються з метою надання Вам більше інформації, в якій Ви зацікавлені;

7.4.4 для покращення Сайту;

7.4.5 для більшої безпеки та захищеності Сайту шляхом відстеження порушення Політики конфіденційності відвідувачами або пристроями, блокування тих відвідувачів або пристроїв, які намагаються виконати пакетні завантаження інформації з веб-сайту.

7.5. У Вас є вибір приймати чи не приймати файли Сookies.

7.6. Звертаємо Вашу увагу, у випадку якщо Ви приймете рішення не використовувати файли Сookies, Ви не зможете користуватись усім функціоналом нашого Сайту і будь-які повідомлення від нас можуть бути менш актуальними для Вас.

7.7. Cookies можуть бути заблоковані Вами у будь-який момент шляхом зміни налаштувань Вашого браузера так, що наші файли Сookies не можуть бути установлені на ваш комп’ютер чи мобільний пристрій. Для того, щоб відключити файли Сookies використовуйте інструкції Вашого браузеру, як правило вони розміщені в розділах «Допомога», «Інструменти», «Редагувати», «Налаштування».

8. ПОСИЛАННЯ НА ІНШІ САЙТИ

8.1. Інформуємо, що даний сайт містить посилання на інші сайти.

8.2. Ця Політика відноситься тільки до даного Сайту, тому при переході за посиланнями на інші сайти, Ви повинні ознайомитися з політикою конфіденційності тих сайтів, на які Ви переходите.

8.3. Компанія не несе відповідальності за політику конфіденційності або зміст інших сайтів.

9. ЗМІНИ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

9.1. Компанія залишає за собою право змінювати дану Політику на власний розсуд у будь-який час та без попереднього повідомлення.

9.2. При внесенні змін до діючої Політики, вони будуть розміщені на даному Сайті.

9.3. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інший термін не передбачено новою редакцією Політики.

9.4. Якщо після ознайомлення зі змінами до Політики Ви не відмовитеся від їх прийняття в письмовій формі та продовжуєте користуватися Сайтом, це буде означати, що Ви погоджуєтеся з відповідними змінами Політики.

9.5. Пропонуємо Вам періодично переглядати Політику для того, щоб бути проінформованими про всі зміни та доповнення.

Повідомлення
Зворотний дзвінок
Розшифрувати рецепт
Онлайн чат
Як вам зручніше з нами звʹязатися?
Скасувати
Кнопка зв'язку