Детальніше

Вазиліп 10 мг таблетки №28

Обліковий номер: 329678

Товару немає в наявності

Виробник: KRKA d.d. Novo Mesto (Словения) (м)

Назва російською: Вазилип® таблетки, п/плен. обол., по 10 мг №28 (7х4)

Мiжнародна назва : Симвастатин

Форма выпуску: Таблетки

Дiюча речовина : Симвастатин

Температура зберiгання : Не вище +25

Фрамацевтична форма : Таблетки, вкриті оболонкою

Опис

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

Вазиліп&reg

(Vasilip)

Склад:

діюча речовина: симвастатин

1 таблетка вкрита плівковою оболонкою містить 10 мг або 20 мг симвастатину

допоміжні речовини:

плівкова оболонка: гіпромелоза тальк пропіленгліколь титану діоксид (Е 171).

Лікарська форма. Таблетки вкриті плівковою оболонкою.

Основні фізико-хімічні властивості: круглі злегка двоопуклі білого кольору таблетки вкриті плівковою оболонкою зі скошеними краями.

Фармакотерапевтична група.

Гіполіпідемічні засоби монокомпонентні. Інгібітори ГМГ-КоА-редуктази.

Код АТX С10А А01.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Після перорального прийому симвастатин із неактивного лактону гідролізується у печінці до відповідної активної бета-гідроксикислотної форми яка має потужну активність у гальмуванні ГМГ-КоА-редуктази (3-гідроксі-3-метил-глутарил коензим А редуктази). Цей фермент каталізує перетворення ГМГ-КоА на мевалонат (початкова і лімітувальна стадія біосинтезу холестерину).

Ішеміча хвороба серця (ІХС)

За даними дослідження симвастатин зменшує ризик летального наслідку. Симвастатин також зменшує ризик випадків великих коронарних нападів. Крім того симвастатин значно знижує ризик летальних та нелетальних випадків серцево-судинних захворювань (інсульт та транзиторна ішемічна атака). Немає статично значущої відмінності між групами у разі летального наслідку не від серцево-судинних захворювань.

Первинна гіперхолестеринемія та комбінована гіперліпідемія.

За даними дослідження де порівнювали ефективність та безпечність симвастатину у пацієнтів із гіперхолестеринемією спостерігалося зниження ЛПНЩ із комбінованою (змішаною) формою гіперліпідемії спостерігалося зниження тригліцеридів та збільшення ЛПВЩ.

Фармакокінетика.

in vivo легко гідролізується утворюючи бета-гідроксікислотний потужний інгібітор ГМГ-КоА-редуктази. Гідроліз відбувається головним чином у печінці швидкість гідролізу у плазмі крові людини є дуже низькою.

Абсорбція

Фармакокінетичні дослідження прийому однієї або кількох доз симвастатину показали що після багаторазового прийому препарату не відбувається накопичення лікарського засобу.

Розподіл

Виведення

Клінічні характеристики.

Показання.

Гіперхолестеринемія

Лікування первинної гіперхолестеринемії або змішаної дисліпідемії як доповнення до дієти коли відповідь на дієту та інші немедикаментозні засоби лікування (наприклад фізичні вправи зниження маси тіла) є недостатньою.

Лікування гомозиготної сімейної гіперхолестеринемії як доповнення до дієти та іншого ліпідознижувального лікування (наприклад аферезу ліпідів низької щільності) якщо такі методи лікування не є достатніми.

Серцево-судинна профілактика

Протипоказання.

Гіперчутливість до симвастатину або до будь-якого іншого компонента препарату.

Захворювання печінки у гострій стадії або стійке підвищення рівня трансаміназ у сироватці крові невідомого ґенезу.

Супутній прийом гемфіброзилу циклоспорину або даназолу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Взаємодії вивчали лише у дорослих.

Фармакодинамічні взаємодії

Взаємодія з гіполіпідемічними лікарськими засобами що можуть спричинити міопатію

Фармакокінетичні взаємодії

Рекомендації для застосування засобів що вступають у взаємодію наведено у таблиці нижче.

/рабдоміолізу

Речовини що вступають у взаємодію

Рекомендації

Потужні інгібітори CYP3A4:

ітраконазол

кетоконазол

позаконазол

вориконазол

еритроміцин

кларитроміцин

телітроміцин

інгібітори протеази ВІЛ (нелфінавір)

боцепревір

телапревір

нефазодон

циклоспорин

даназол

гемфіброзил

протипоказане застосування разом із симвастатином

Інші фібрати (за винятком фенофібрату)

не перевищувати щоденної дози 10 мг симвастатину

Аміодарон

амлодипін

верапаміл

дилтіазем

не перевищувати 20 мг симвастатину на добу

Фузидинова кислота

не рекомендується із симвастатином

Грейпфрутовий сік

Вплив інших лікарських засобів на симвастатин

Взаємодії з участю CYP3A4

Комбінація з ітраконазолом кетоконазолом позаконазолом вориконазолом інгібіторами протеази ВІЛ (нелфінавір) боцепревіром телапревіром еритроміцином кларитроміцином телітроміцином нефазодоном а також з гемфіброзилом циклоспорином та даназолом

Флюконазол

Циклоспорин

Даназол

Гемфіброзил

Гемфіброзил збільшує AUC симвастатинової кислоти у 1 9 раза можливо через гальмування каскаду реакцій глюкуронідації. Супутнє застосування з гемфіброзилом протипоказане.

Аміодарон

У ході клінічного дослідження про міопатію повідомили 6 % пацієнтів які приймали симвастатин 80 мг та аміодарон. Тому доза симвастатину не повинна перевищувати 20 мг на добу для пацієнтів які приймають цей препарат супутньо з аміодароном.

Блокатори кальцієвих каналів

Верапаміл

Ризик виникнення міопатії і рабдоміолізу збільшується при супутньому застосуванні верапамілу з симвастатином у дозі 40 мг або 80 мг.

Фармакокінетичні дослідження показали що одночасне застосування верапамілу призводить до збільшення експозиції симвастатинової кислоти в 2 3 раза насамперед через пригнічення CYP3A4. Таким чином доза симвастатину не повинна перевищувати 20 мг на добу для пацієнтів які приймають цей препарат супутньо з верапамілом.

Дилтіазем

Амлодипін

Пацієнти які приймають амлодипін супутньо з симвастатином мають підвищений ризик розвитку міопатії. У фармакокінетичному дослідженні супутній прийом амлодипіну спричиняв зростання експозиції симвастатинової кислоти у 1 6 раза.

Тому доза симвастатину не повинна перевищувати 20 мг на добу для пацієнтів які приймають цей препарат супутньо з амлодипіном.

Помірні інгібітори CYP3A4

Ніацин (нікотинова кислота)

max симвастатинової кислоти у плазмі крові.

Фузидинова кислота

Грейпфрутовий сік

Колхіцин

При супутньому прийомі колхіцину та симвастатину у хворих на ниркову недостатність спостерігалися випадки виникнення міопатії та рабдоміолізу. За пацієнтами які приймають таку комбінацію ліків рекомендується ретельно наглядати.

Рифампіцин

Оскільки рифампіцин є потужним індуктором CYP3A4 у пацієнтів які довгий час його приймають (наприклад терапія туберкульозу) може виникнути втрата ефективності симвастатину. У фармакокінетичному дослідженні у здорових волонтерів AUC симвастатинової кислоти зменшилась на 93 % при супутньому прийомі з рифампіцином.

Вплив симвастатину на фармакокінетику інших лікарських засобів

Симвастатин не має пригнічувальної дії на цитохром P450 3A4. Таким чином очікується що симвастатин не впливатиме на плазмові концентрації речовин які метаболізуються за допомогою цитохрому P450 3A4.

Оральні антикоагулянти

Особливості застосування.

Міопатія/рабдоміоліз

Симвастатин як і інші інгібітори ГМГ-КоА-редуктази може спричинити міопатію що проявляється у вигляді м' язового болю хворобливості або загальної слабкості та супроводжується зростанням активності креатинфосфокінази більш ніж у 10 разів вище верхньої межі норми. Міопатія може проявлятися у формі рабдоміолізу що іноді супроводжується гострою нирковою недостатністю зумовленою міоглобінурією. Ризик міопатії збільшується за рахунок підвищення інгібуючої активності щодо ГМГ-КоА-редуктази у плазмі крові.

Як і у випадку з іншими інгібіторами ГМГ-КоА-редуктази ризик розвитку міопатії/рабдоміолізу залежить від дози препарату.

Вимірювання креатинкінази

Рівень креатинкінази не слід вимірювати після енергійних фізичних вправ або при наявності будь-якої іншої причини підвищення креатинкінази оскільки це ускладнює тлумачення результатів. При значному підвищенні рівнів креатинкінази на початку (більш ніж у 5 разів порівняно з верхньою межею норми) рівні слід повторно виміряти через 5-7 днів для підтвердження результатів.

Перед лікуванням

Усіх пацієнтів які починають терапію симвастатином а також пацієнтів яким було збільшено дозу симвастатину потрібно попередити про можливість виникнення міопатії та необхідність негайного звернення до лікаря у разі виникнення будь-яких м' язових болів неясного характеру або м' язової слабкості.

Слід дотримуватися обережності щодо пацієнтів з факторами ризику розвитку рабдоміолізу. Рівень креатинкінази слід виміряти до початку лікування в таких випадках:

жіноча стать

порушення функції нирок

неконтрольований гіпотиреоз

зловживання спиртним.

При значному початковому підвищенні рівнів креатинкінази (більш ніж у 5 разів вище верхньої межі норми) лікування не слід розпочинати.

Під час лікування

Якщо симптоми зникли та рівні креатинкінази повернулися до норми слід розглянути доцільність повторного прийому того ж статину або альтернативного статину у низькій дозі та під ретельним контролем.

Терапію симвастатином потрібно тимчасово припинити у пацієнтів за кілька днів до виконання вибірних великих оперативних втручань а також після медичних або хірургічних втручань.

Заходи щодо зниження ризику розвитку міопатії/рабдоміолізу

Вплив на печінку

Рідко повідомлялося про летальну та нелетальну печінкову недостатність у пацієнтів які приймали статини у тому числі симвастатин. При появі серйозного ураження печінки з клінічними симптомами та/або гіпербілірубінемії або жовтяниці під час лікування препаратом слід негайно перервати терапію. Якщо не знайдено альтернативної етіології не слід знову розпочинати прийом препарату. Препарат слід застосовувати з обережністю пацієнтам які зловживають спиртним.

При лікуванні симвастатином як і іншими гіполіпідемічними засобами спостерігалося помірне (менше як у 3 рази вище верхньої межі норми) збільшення активності сироваткових трансаміназ. Ці зміни з' являлися незабаром після початку лікування часто мали минущий характер не супроводжувалися жодними симптомами та не вимагали скасування терапії.

Цукровий діабет

2 підвищені тригліцериди артеріальна гіпертензія) як клінічний так і біохімічний відповідно до національних настанов.

Інтерстиціальне захворювання легень

Офтальмологічне обстеження

При відсутності будь-якого медикаментозного лікування збільшення площі помутніння кришталика вважається наслідком процесу старіння. Відомі на даний час дані довготривалих клінічних випробувань не вказують на існування шкідливого впливу симвастатину на кришталик ока людини.

Застосування особам літнього віку

Ефективність застосування симвастатину для хворих віком від 65 років під час контрольованих клінічних досліджень оцінювалася відносно зниження рівнів загального холестерину та холестерину ЛПНЩ і виявилась такою ж

Відгуки

Напишіть власний відгук

Ви переглядаєте: Вазиліп 10 мг таблетки №28

Як зробити замовлення

ЯК ЗРОБИТИ ЗАМОВЛЕННЯ?

Увага! Перед лікуванням і замовленням ліків зверніться до свого лікаря. Самолікування небезпечно для здоров'я. Перед вживанням ліків уважно вивчайте інструкції.

-          Що б знайти препарат досить ввести в рядку пошуку назву товару або перші 3-4 літери назви товару.

-          Виберіть аптеку на якій вам зручно забрати замовлення і натисніть на кнопку «Резервувати».

-          Після наповнення кошика потрібними товарами, натисніть на кнопку «Замовити».

-          Для завершення замовлення необхідно заповнити невелику форму.

-          Після заповнення обов'язкових пунктів, натисніть кнопку «Зробити замовлення».

-          Чекайте Sms - повідомлення з номером електронного чека або дзвінка від оператора.

Доставка

При замовленні товарів в «1 Соціальній Аптеці» на всі товари діють умови самовивозу.

Ви можете зв'язатися з нашими операторами по телефону: 0-800-21-81-70

Замовлення обробляються щодня з 8:00 до 20:00 понеділок - п’ятниця, 8:00 до 18:00 субота - неділя. Обробка замовлень, оформлених у вихідні та святкові дні, проводиться в перший робочий день.

Ви можете замовити у нас товари і потім отримати їх в найближчій аптеці. Для отримання товару Вам необхідно повідомити нашому співробітнику номер замовлення, прізвище та ім'я замовника.

Рецептурні товари відпускаються тільки за рецептами лікарів.

Після оформлення замовлення, на вказану вами електронну адресу буде надіслано повідомлення про прийняття замовлення в обробку.

Для уточнення термінів виконання замовлень Ви можете зв'язатися з нашими операторами по телефону: 0-800-21-81-70. Підтримка зв'язку здійснюється згідно графіку роботи гарячої лінії.

 

Оплата

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України № 723 від 31.10.2011 року кур'єрська доставка лікарських препаратів скасована. При оформленні замовлень препаратів через інтернет дозволяється їх відпуск безпосередньо в аптечних установах.

Оплата замовлень в нашій аптеці здійснюється готівковим способом при отриманні замовлення в найближчій аптеці та у безготівковій формі. При отриманні товару переконайтеся у відповідності товару вашому замовленню.

Вазиліп 10 мг таблетки №28

Обліковий номер : 329678

Товару немає в наявності

Виробник : KRKA d.d. Novo Mesto (Словения) (м)

Назва російською : Вазилип® таблетки, п/плен. обол., по 10 мг №28 (7х4)

Мiжнародна назва : Симвастатин

Форма выпуску : Таблетки

Дiюча речовина : Симвастатин

Температура зберiгання : Не вище +25

Фрамацевтична форма : Таблетки, вкриті оболонкою