Детальніше

Ксарелто 20 мг таблетки №28

Обліковий номер: 428045

Товару немає в наявності

Короткий огляд

Bayer Schering Pharma (Германия)

Виробник: Bayer Schering Pharma (Германия)

№ Реєстраційного посвідчення : UA/9201/01/03

Мiжнародна назва : Ривароксабан

Форма выпуску: Таблетки

Опис

Інструкція ксарелто (Xarelto) 20 мг таблетки&nbsp &nbsp

Склад

Показання

Протипоказання

Спосіб застосування та дози

Передозування

Побічні реакції

Склад

діюча речовина ксарелто: ривароксабан

1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить 15 мг ривароксабану

1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить 20 мг ривароксабану

допоміжні речовини ксарелто: целюлоза мікрокристалічна, натрію кроскармелоза, гіпромелоза 5 ср, гіпромелоза 15 ср, лактози моногідрат, магнію стеарат, натрію лаурилсульфат, макрогол 3350, титану діоксид (Е 171), заліза оксид червоний (Е 172).

Лікарська форма

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.

Основні фізико-хімічні властивості:

таблетки, вкриті оболонкою по 15 мг:круглі двоопуклі таблетки червоного кольору з трикутником та цифрою 15 з одного боку та хрестовидним написом BAYER &ndash з іншого

таблетки, вкриті оболонкою по 20 мг: круглі двоопуклі таблетки коричнево-червоного кольору з трикутником та цифрою 20 з одного боку та хрестовидним написом BAYER &ndash з іншого.

Фармакотерапевтична група

Антитромботичні засоби. Код АТХ B01A F01.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Механізм дії

Ривароксабан &ndash високоселективний прямий інгібітор фактора Ха, що має достатньо високу біодоступність при пероральному застосуванні. Блокування активності фактору Ха перериває внутрішній та зовнішній шляхи коагуляційного каскаду, і, як наслідок, пригнічується формування тромбіну та утворення тромбу. Ривароксабан безпосередньо не пригнічує активність тромбіну (активованого фактора ІІ) та не впливає на тромбоцити.

Фармакодинамічні ефекти

При застосуванні у людей відмічено дозозалежне інгібування активності фактора Ха. При використанні тесту Neoplastin ривароксабан виявляє дозозалежний вплив на протромбіновий час, що достовірно корелює з концентраціями у плазмі крові (r = 0,98). При використанні інших тестів/наборів результати будуть іншими. Показання приладу варто знімати у секундах, оскільки МНВ (міжнародне нормалізоване відношення) відкаліброване та провалідоване тільки для кумаринів і його не можна застосовувати для інших антикоагулянтів.

У пацієнтів, які отримують&nbsp ксарелто для лікування ТГВ (тромбозу глибоких вен), ТЕЛА (тромбоемболії легеневої артерії) і профілактики рецидивів ТГВ і ТEЛА, 5/95-процентилів для протромбіну (Neoplastin) через 2&ndash 4 години після прийому таблетки (тобто під час досягнення максимального ефекту) коливаються від 17 до 32 с для таблеток по 15 мг 2 рази добу або від 15 до 30 с &ndash для таблеток по 20 мг 1 раз на добу відповідно. При мінімальній концентрації ривароксабану (через 8&ndash 16 годин після прийому таблетки) 5/95 процентилів на тлі дози 15 мг ривароксабану двічі на добу коливаються від 14 до 24 сек, а для дози 20 мг ривароксабану раз на добу (через 18&ndash 30 годин після прийому таблетки) &ndash від 13 до 20 с.

У пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь, які отримують&nbsp ксарелто для профілактики інсульту і системної емболії, 5/95&ndash процентилів для протромбіну (Neoplastin) через 1&ndash 4 години після прийому таблетки (тобто під час досягнення максимального ефекту) коливаються від 14 до 40 с у пацієнтів, які отримували по 20 мг 1 раз на добу, або від 10 до 50 с у пацієнтів з нирковою недостатністю середнього ступеня тяжкості, які застосовували по 15 мг 1 раз на добу. При мінімальній концентрації (через 16-36 годин після прийому таблетки) 5/95 процентилів у пацієнтів, які отримують лікарський засіб у дозі 20 мг 1 раз на добу, коливаються від 12 до 26 с, у хворих із нирковою недостатністю середнього ступеня тяжкості, які отримують лікарський засіб у дозі 15 мг 1 раз на добу &ndash від 12 до 26 с.

У ході клініко-фармакологічного дослідження з вивчення пригнічення фармакодинаміки ксарелто&nbsp у здорових дорослих добровольців (n = 22) проводилась оцінка впливу одноразових доз (50 МО/кг) концентратів протромбінового комплексу (РСС) двох різних типів: РСС із 3 факторів (фактори ІІ, ІХ та Х) та РСС із 4 факторів (фактори ІІ, VІІ, ІХ та Х). При застосуванні РСС із 3 факторів спостерігалося зниження середніх значень ПЧ (протромбінового часу) (Neoplastin) приблизно на 1,0 с за 30 хвилин, а на тлі РСС із 4 факторів такі значення знизились на близько 3,5 с. Натомість РСС із 3 факторів мав потужніший та швидший загальний вплив на пригнічення змін в утворенні ендогенного тромбіну, ніж РСС із 4 факторів (див. розділ &laquo Передозування&raquo ).

Також&nbsp ксарелто дозозалежно підвищує активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) і результат HepTest однак ці параметри не рекомендується використовувати для оцінки фармакодинамічних ефектів ксарелто. У період лікування ривароксабаном проводити моніторинг параметрів згортання крові не потрібно. Проте у разі клінічної необхідності рівень ривароксабану може бути виміряний за допомогою каліброваних кількісних тестів на антифактор Ха (див. розділ &laquo Фармакокінетика&raquo ).

Клінічна ефективність і безпека

Профілактика інсульту та системної емболії при неклапанній фібриляції передсердь

Клінічна програма досліджень лікарського засобу Ксарелто була розроблена з метою демонстрації ефективності застосування Ксарелто для профілактики інсульту та системної емболії у пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь.

В базовому подвійному сліпому дослідженні ROCKET AF взяли участь 14 264 пацієнти, частина з яких отримувала Ксарелто в дозі 20 мг 1 раз на добу (пацієнти з кліренсом креатиніну
30&ndash 49 мл/хв &ndash 15 мг один раз на добу), інша частина &ndash варфарин з титруванням до цільового рівня міжнародного нормалізованого відношення (МНВ) 2,5 (терапевтичний діапазон 2,0&ndash 3,0). Середня тривалість лікування становила 19 місяців, а найдовша тривалість лікування &ndash до 41 місяця. 34,9 % пацієнтів отримували супутню терапію ацетилсаліциловою кислотою і 11,4 % приймали антиаритмічні засоби ІІІ класу, у тому числі аміодарон.

Ксарелто не поступається варфарину за ефективністю у первинній сукупній кінцевій точці (інсульт і системна емболія за межами центральної нервової системи). Серед пацієнтів, які отримували лікування згідно з протоколом у період прийому препаратів, 188 первинних випадків інсульту та системної емболії (1,71 % на рік) розвинулися на ривароксабані та 241&nbsp &nbsp (2,16 % на рік) &ndash на варфарині (відношення ризиків (ВР) 0,79 95% довірчий інтервал (ДІ), 0,66&ndash 0,96 Р &lt 0,001 за показником &laquo не поступається&raquo ). Серед усіх пацієнтів первинні явища визначалися у 269 пацієнтів, які приймали ксарелто (2,12 % на рік), та 306 пацієнтів, які приймали варфарин (2,42 % на рік) (ВР 0,88 95 % ДІ, 0,74&ndash 1,03 Р&lt 0,001 за показником &laquo не поступається&raquo р=0,117 за показником &laquo перевершує&raquo ). Результати за вторинними кінцевими точками, що досліджувались в ієрархічному порядку під час ІТТ аналізу, наведено в таблиці 1.

Серед пацієнтів з групи, яка лікувалась варфарином, показник МНВ знаходився в межах терапевтичного діапазону (2,0 &ndash 3,0) в середньому 55 % часу (медіана 58 % інтерквартильний діапазон: від 43 до 71). Ефективність&nbsp ксарелто не відрізнялась в залежності від показника періоду у терапевтичному діапазоні в центрі (час підтримання цільового діапазону значень МНВ 2,0&ndash 3,0) в квартилях однакового розміру (Р = 0,74 для взаємодії). В межах найвищого квартилю відповідно до значень в центрі, відношення ризиків для&nbsp ксарелто в порівнянні з варфарином становило 0,74 (95% ДІ 0,49&ndash 1,12).

Частота подій основного показника безпеки (масивні та немасивні клінічно значущі кровотечі) була подібною в обох групах лікування (див. таблицю 2).

Таблиця 1. Показники ефективності за результатами дослідження фази ІІІ ROCKET AF

Популяція дослідження

Аналіз ефективності у пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь, залежно від призначеного лікування

Терапевтична доза

Ксарелто&Ograve 20 мг 1 раз на добу (для пацієнтів з помірною нирковою недостатністю &ndash

15 мг 1 раз на добу)

Частота подій (на 100 пацієнто-років)

Варфарин, титрований до цільового значення МНВ 2,5 (терапевтичний діапазон 2,0&ndash 3,0)

Частота подій (на 100 пацієнто-років)

Відношення ризиків (95% ДІ)

р-значення, аналіз за показником &laquo перевершує&raquo

Інсульт та системна емболія за межами ЦНС

269

(2,12)

306

(2,42)

0,88

(0,74&ndash 1,03)

0,117

Інсульт, системна емболія за межами ЦНС та смерть від судинних захворювань

572

(4,51)

609

(4,81)

0,94

(0,84&ndash 1,05)

0,265

Інсульт, системна емболія за межами ЦНС, смерть від судинних захворювань та інфаркт міокарда

659

(5,24)

709

(5,65)

0,93

(0,83&ndash 1,03)

0,158

Інсульт

253

(1,99)

281

(2,22)

0,90

(0,76&ndash 1,07)

0,221

Системна емболія за межами ЦНС

20

(0,16)

27

(0,21)

0,74

(0,42&ndash 1,32)

0,308

Інфаркт міокарда

130

(1,02)

142

(1,11)

0,91

(0,72&ndash 1,16)

0,464

&nbsp

Таблиця 2. Показники безпеки за результатами дослідження фази ІІІ ROCKET AF

Популяція дослідження

Пацієнти з неклапанною фібриляцією передсердьа)

Терапевтична доза

Ксарелто&Ograve 20 мг 1 раз на добу (для пацієнтів з помірною нирковою недостатністю &ndash
15 мг 1 раз на добу)

Частота подій (на 100 пацієнто-років)

Варфарин, титрований до цільового значення МНВ 2,5 (терапевтичний діапазон 2,0&ndash 3,0)

Частота подій (на 100 пацієнто-років)

Відношення ризиків (95% ДІ)

р-значення

Масивні і немасивні клінічно значущі кровотечі

1,475

(14,91)

1,449

(14,52)

1,03 (0,96&ndash 1,11)

0,442

Масивні кровотечі

395

(3,60)

386

(3,45)

1,04 (0,90&ndash 1,20)

0,576

Летальні випадки внаслідок кровотечі*

27

(0,24)

55

(0,48)

0,50 (0,31&ndash 0,79)

0,003

Крововилив у критичний орган*

91

(0,82)

133

(1,18)

0,69 (0,53&ndash 0,91)

0,007

Внутрішньочерепний крововилив*

55

(0,49)

84

(0,74)

0,67 (0,47&ndash 0,93)

0,019

Зниження рівня гемоглобіну*

305

(2,77)

254

(2,26)

1,22 (1,03&ndash 1,44)

0,019

Гемотрансфузія 2 або більше одиниць еритроцитарної маси чи цільної крові*

183

(1,65)

149

(1,32)

1,25 (1,01&ndash 1,55)

0,044

Немасивна клінічно значуща кровотеча

1,185

(11,80)

1,151

(11,37)

1,04 (0,96&ndash 1,13)

0,345

Летальні випадки з будь-яких причин

208

(1,87)

250

(2,21)

0,85 (0,70&ndash 1,02)

0,073

а) Популяція з вивчення безпеки (під час лікування).

* Умовно значуще явище.

Додатково до дослідження ІІІ фази ROCKET AF було проведено проспективне неконтрольоване післяреєстраційне неінтервенційне відкрите когортне дослідження (XANTUS) із централізованою оцінкою кінцевих точок, включаючи тромбоемболічні явища та серйозні кровотечі. Для вивчення клінічної практики попередження інсульту та системної емболії поза межами центральної нервової системи (ЦНС) у дослідження було включено 6785 пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь. У дослідженні XANTUS середній бал за шкалою оцінки ризику інсульту (CHADS2) становив 2,0, середній бал за шкалою оцінки ризику кровотеч (HAS-BLED) також становив 2,0, тоді як у дослідженні ROCKET AF середні бали за CHADS2 та HAS-BLED становили відповідно 3,5 та 2,8. Серйозні кровотечі у дослідженні XANTUS спостерігалися у 2,1 випадку на 100 пацієнто-років. Летальні кровотечі спостерігалися у 0,2 випадку на 100 пацієнто-років та внутрішньочерепні кровотечі &ndash у 0,4 випадку на 100 пацієнто-років. Інсульт або системна емболія (ЦНС) була зафіксована у 0,8 випадку на 100 пацієнто-років. Такі спостереження у клінічній практиці відповідають встановленому профілю безпеки для даного показання.

Пацієнти, які проходять процедуру кардіоверсії

Проводилось проспективне рандомізоване відкрите багатоцентрове пошукове дослідження з маскуванням критеріїв оцінки (X-VERT), в якому взяли участь 1504 пацієнти (що раніше лікувалися пероральними антикоагулянтами або не отримували в минулому такої терапії) з неклапанною фібриляцією передсердь та запланованою процедурою кардіоверсії, в якому порівнювалась ефективність&nbsp ксарелто та скоригованої дози антагоністу вітаміну К (рандомізація у співвідношенні 2:1) для попередження серцево-судинних ускладнень.

Застосовувалась кардіоверсія під контролем черезстравохідної ехокардіографії (ЧСЕхо&ndash КГ)

(1&ndash 5 днів попереднього лікування) або традиційна кардіоверсія (щонайменше три тижні попереднього лікування). Настання первинної кінцевої точки ефективності (комбінація інсульту, транзиторної ішемічної атаки, системної емболії за межами ЦНС, інфаркту міокарду та смерті внаслідок серцево-судинної патології) відмічалось у 5 (0,5 %) пацієнтів з групи, що отримувала&nbsp ксарелто (n = 978), та у 5 (1,0 %) пацієнтів з групи, що лікувалась антагоністом вітаміну К (n = 492 відносний ризик 0,50 95 % ДІ 0,15&ndash 1,73 модифікована популяція пацієнтів, яким було призначене лікування). Явища первинної точки безпеки (масивні кровотечі) спостерігались у 6 (0,6 %) і 4 (0,8 %) пацієнтів, відповідно, в групах лікування&nbsp ксарелто (n = 988) та антагоністом вітаміну К (n = 499) (відносний ризик 0,76 95 % ДІ 0,21&ndash 2,67 вибірка для оцінки безпеки). В цьому пошуковому дослідженні при проведенні кардіоверсії ефективність та безпека виявились співставними в групах лікування ривароксабаном і антагоністами вітаміну К.

Пацієнти з неклапанною фібриляцією передсердь, які перенесли перкутанне коронарне втручання (ПКВ) із встановленням стента

Було проведено рандомізоване відкрите мультицентрове дослідження (PIONEER AF-PCI) за участю 2124 пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь, які перенесли ПКВ із встановленням стента при первинному атеросклеротичному захворюванні, з метою порівняння безпеки застосування двох режимів ривароксабану та одного режиму АВК. Пацієнти були рандомізовано розподілені на групи за режимами терапії у співвідношенні 1:1:1 із загальною тривалістю терапії 12 місяців. Пацієнти з інсультом або транзиторною ішемічною атакою (ТІА) в анамнезі виключалися із дослідження.

Група 1 застосовувала&nbsp ксарелто у дозі 15 мг 1 раз на добу (10 мг 1 раз на добу для пацієнтів з кліренсом креатиніну 30&ndash 49 мл/хв) в комбінації з інгібітором рецепторів P2Y12. Група 2 застосовувала&nbsp ксарелто у дозі 2,5 мг 2 раз на добу у комбінації з ПАТТ [подвійна антитромбоцитарна терапія, наприклад клопідогрель у дозі 75 мг (або альтернативний інгібітор рецепторів P2Y12) з низькою дозою ацетилсаліцилової кислоти (АСК)] протягом 1 або 6, або 12 місяців із наступним застосуванням&nbsp ксарелто 15 мг (або 10 мг для пацієнтів з кліренсом креатиніну 30&ndash 49 мл/хв) 1 раз на добу у комбінації з низькою дозою АСК. Група 3 застосовувала індивідуально підібрану дозу АВК у комбінації з ПАТТ протягом 1 або 6, або 12 місяців із наступним застосуванням індивідуально підібраної дози АВК у комбінації з низькою дозою АСК.

Первинна кінцева точка безпеки &ndash клінічно значуща кровотеча спостерігалася у 109 (15,7 %), 117 (16,6 %) та 167 (24,0 %) пацієнтів відповідно у групі 1, групі 2 та групі 3 (ВР 0,59 95 % ДІ 0,47-0,76 p&lt 0,001 та ВР 0,63 95 % ДІ 0,50-0,80 p&lt 0,001 відповідно). Вторинна кінцева точка (комбінація серцево-судинних подій, серцево-судинної смерті, інфаркту міокарда або інсульту) спостерігалася у 41 пацієнта (5,9 %), 36 (5,1 %) та 36 (5,2 %) у групі 1, групі 2 та групі 3 відповідно. Кожен з режимів застосування&nbsp ксарелто асоціювався зі значним зниженням ризику клінічно значущих кровотеч порівняно з режимом АВК у пацієнтів із неклапанною фібриляцією передсердь, які перенесли ПКВ із встановленням стента.

Основною метою дослідження PIONEER AF-PCI була оцінка безпеки. Дані щодо ефективності (включаючи тромбоемболічні явища) для цієї популяції обмежені.

Лікування ТГВ, ТЕЛА та профілактика рецидивів ТГВ та ТЕЛА

Програма клінічних досліджень Ксарелто була розроблена з метою демонстрації ефективності Ксарелто як лікарського засобу для первинної і тривалої терапії гострого ТГВ і ТЕЛА та попередження їх рецидивів.

У ході чотирьох рандомізованих контрольованих клінічних досліджень фази ІІІ було вивчено понад 12800 пацієнтів (дослідження EINSTEIN DVT, EINSTEIN PE, EINSTEIN Extension та EINSTEIN CHOICE) та додатково проведено зведений аналіз за заданими параметрами досліджень EINSTEIN DVT і EINSTEIN PE. Загальна тривалість комплексного лікування в усіх дослідженнях становила максимум 21 місяць.

У дослідженні EINSTEIN DVT вивчались 3449 пацієнтів з гострим ТГВ з метою лікування ТГВ та попередження повторного розвитку ТГВ і ТЕЛА (пацієнти з клінічними проявами ТЕЛА не включалися у це дослідження). Тривалість лікування становила 3, 6 і 12 місяців, залежно від клінічної оцінки лікаря.

Протягом перших 3 тижнів терапії для лікування ТГВ застосовувався&nbsp ксарелто у дозі 15 мг двічі на добу. Після закінчення цього періоду пацієнти отримували&nbsp ксарелто у дозі 20 мг
1 раз на добу.

У дослідженні EINSTEIN PE вивчались 4832 пацієнти з гострою ТЕЛА з метою лікування ТЕЛА та профілактики рецидивів ТГВ і ТЕЛА. Тривалість лікування становила 3, 6 та 12 місяців, залежно від клінічної оцінки лікаря.

В якості первинної терапії гострої ТЕЛА застосовували&nbsp ксарелто у дозі 15 мг двічі на добу протягом трьох тижнів. Далі лікування продовжувалось&nbsp ксарелто у дозі 20 мг 1 раз на добу.

В обох дослідженнях, EINSTEIN DVT та EINSTEIN PE, порівняльні режими лікування складалися з терапії еноксапарином протягом принаймні 5 днів у комбінації з антагоністом вітаміну К до досягнення терапевтичного діапазону ПЧ/МНВ (&ge 2,0). Далі лікування продовжувалось антагоністом вітаміну К у дозі, необхідній для підтримки значення ПЧ/МНВ у межах терапевтичного діапазону 2,0&ndash 3,0.

У дослідженні EINSTEIN Extension вивчалися 1197 пацієнтів з ТГВ або ТЕЛА з метою профілактики повторного виникнення ТГВ і ТЕЛА. Тривалість лікування додатково становила 6 або 12 місяців у пацієнтів, що завершили 6 або 12-місячний курс терапії венозної тромбоемболії, залежно від клінічної оцінки лікаря. Ксарелто&Ograve у дозі 20 мг 1 раз на добу порівнювався з плацебо.

У дослідженнях EINSTEIN DVT, EINSTEIN PE та EINSTEIN Extension застосовували однакові попередньо визначені первинні та вторинні показники ефективності. Первинним показником ефективності були рецидиви ВТЕ (венозної тромбоемболії), з клінічними проявами визначені як сукупність повторного ТГВ або летальної чи нелетальної ТЕЛА.

Вторинний показник ефективності визначався як сукупність рецидивів ТГВ, нелетальної ТЕЛА та летальних випадків з усіх причин.

У дослідженні EINSTEIN CHOICE вивчалися 3396 пацієнтів із підтвердженим симптомним ТГВ та/або ТЕЛА з метою профілактики летальної ТЕЛА або нелетального симптомного повторного виникнення ТГВ або ТЕЛА, які завершили курс антикоагулянтної терапії тривалістю 6&ndash 12 місяців. Пацієнти з показанням для тривалої антикоагулянтної терапії у терапевтичних дозах були виключені із дослідження. Тривалість лікування становила до 12 місяців залежно від індивідуальної дати рандомізації (медіана: 351 день). Лікарський засіб Ксарелто&Ograve у дозі 20 мг 1 раз на добу та у дозі 10 мг 1 раз на добу порівнювали із 100 мг ацетилсаліцилової кислоти 1 раз на добу.

Первинним показником ефективності був симптомний рецидив ВТЕ, визначений як сукупність повторного ТГВ або летальної чи нелетальної ТЕЛА.

У дослідженні EINSTEIN DVT (див. таблицю 3)&nbsp ксарелто продемонстрував не меншу ефективність, ніж еноксапарин/ антагоніст вітаміну К за первинним показником ефективності (р &lt 0,0001) (за показником &laquo не поступається&raquo ) співвідношення ризиків: 0,680 (0,443&ndash 1,042),
р = 0,076 (за показником &laquo перевершує&raquo ). Співвідношення ризиків за попередньо заданою чистою клінічною користю (первинний показник ефективності плюс масивні кровотечі) становило 0,67 [(95 % ДІ: 0,47&ndash 0,95), номінальне значення р = 0,024] на користь ксарелто. Значення МНВ знаходились в межах терапевтичного діапазону в середньому 60,3 % часу при середній тривалості лікування 189 днів та 55,4 %, 60,1% і 62,8 % часу в групах із запланованою тривалістю лікування 3, 6 і 12 місяців відповідно. В групі, що лікувалась еноксапарином/ антагоністом вітаміну К, не відмічено чіткої залежності між рівнем середнього періоду у терапевтичному діапазоні (ПТД) в центрі (час підтримання цільового діапазону значень МНВ 2,0&ndash 3,0) в терцилях однакового розміру і частотою рецидивів ВТЕ (р = 0,932 для взаємодії). В межах найвищого терциля відповідно до центру співвідношення ризиків у разі прийому&nbsp ксарелто в порівнянні з варфарином становило 0,69 (95 % ДІ: 0,35&ndash 1,35).

Частота виникнення явищ основного показника безпеки (масивні або клінічно значущі немасивні кровотечі) та вторинного показника безпеки (масивні кровотечі) була однаковою в обох терапевтичних групах.

Таблиця 3. Показники ефективності та безпеки за даними дослідження фази ІІІ EINSTEIN DVT

Популяція дослідження

3449 пацієнтів з симптомним гострим тромбозом глибоких вен

Терапевтичні дози та тривалість

Ксарелто&Ograve а

3, 6 або 12 місяців

N = 1 731

Еноксапарин/антагоніст вітаміну Кb

3, 6 або 12 місяців

N = 1 718

Симптомна рецидивуюча ВТЕ*

36

(2,1 %)

51

(3,0 %)

Симптомна рецидивуюча ТЕЛА

20

(1,2 %)

18

(1,0 %)

Симптомний рецидивуючий ТГВ

14

(0,8 %)

28

(1,6 %)

Симптомні ТЕЛА і ТГВ

1

(0,1 %)

0

Летальна ТЕЛА/смертельні випадки, коли наявність ТЕЛА не можна виключити

4

(0,2 %)

6

(0,3 %)

Масивна або клінічно значуща немасивна кровотеча

139

(8,1 %)

138

(8,1 %)

Масивні кровотечі

14

(0,8 %)

20

(1,2 %)

а&nbsp ксарелто 15 мг двічі на добу протягом 3 тижнів з наступним застосуванням дози 20 мг один раз на добу.

b Еноксапарин щонайменше протягом 5 днів, після цього &ndash антагоніст вітаміну К, застосування якого починається в період прийому еноксапарину.

* р &lt 0,0001 (не менша ефективність за попередньо визначеним співвідношенням ризиків 2,0) співвідношення ризиків: 0,680 (0,443&ndash 1,042), р = 0,076 (&laquo перевершує&raquo ).

У дослідженні EINSTEIN PE (див. таблицю 4)&nbsp ксарелто продемонстрував не меншу ефективність, ніж еноксапарин/антагоніст вітаміну К за первинним показником ефективності
(р = 0,0026 (показник &laquo не поступається&raquo ) співвідношення ризиків: 1,123 (0,749&ndash 1,684)). Співвідношення ризиків за попередньо заданою чистою клінічною користю (первинний показник ефективності плюс масивні кровотечі) становило 0,849 [(95 % ДІ: 0,633&ndash 1,139), номінальне значення р = 0,0275]. Значення МНВ знаходились в межах терапевтичного діапазону в середньому 63 % часу при середній тривалості лікування 215 днів та 57 %, 62 % і 65 % часу в групах із запланованою тривалістю лікування 3, 6 і 12 місяців відповідно. В групі, що лікувалась еноксапарином/ антагоністом вітаміну К, не відмічено чіткої залежності між рівнем середнього ПТД у центрі (час підтримання цільового діапазону значень МНВ 2,0&ndash 3,0) в терцилях однакового розміру і частотою рецидивів ВТЕ (р = 0,082 для взаємодії). В межах найвищого терциля відповідно до центру, співвідношення ризиків у разі прийому&nbsp ксарелто в порівнянні з варфарином становило 0,642 (95 % ДІ: 0,277&ndash 1,484).

Частота виникнення явищ основного показника безпеки (масивні або клінічно значущі немасивні кровотечі) була дещо нижчою в групі, що лікувалась&nbsp ксарелто (10,3 % (249/2412)), ніж в групі, що отримувала еноксапарин/ антагоніст вітаміну К [11,4 % (274/2405)]. Частота явищ вторинного показника безпеки (масивні кровотечі) була нижчою в групі, що лікувалась&nbsp ксарелто [1,1 % (26/2412)], ніж в групі еноксапарину/ антагоніста вітаміну К [2,2 % (52/2405)] зі співвідношенням ризиків 0,493 (95 % ДІ: 0,308&ndash 0,789).

Таблиця 4. Показники ефективності та безпеки за даними дослідження фази ІІІ EINSTEIN РЕ

Популяція дослідження

4 832 пацієнти з гострою симптомною ТЕЛА

Терапевтичні дози та тривалість

Ксарелто&Ograve а

3, 6 або 12 місяців

N = 2419

Еноксапарин/ антагоніст вітаміну Кb

3, 6 або 12 місяців

N = 2413

Симптомна рецидивуюча ВТЕ*

50

(2,1 %)

44

(1,8 %)

Симптомна рецидивуюча ТЕЛА

23

(1,0 %)

20

(0,8 %)

Симптомний рецидивуючий ТГВ

18

(0,7 %)

17

(0,7 %)

Симптомні ТЕЛА і ТГВ

0

2

(&lt 0,1 %)

Летальна ТЕЛА/смертельні випадки, коли наявність ТЕЛА не можна виключити

11

(0,5 %)

7

(0,3 %)

Масивна або клінічно значуща немасивна кровотеча

249

(10,3 %)

274

(11,4 %)

Масивні кровотечі

26

(1,1 %)

52

(2,2 %)

а&nbsp ксарелто 15 мг двічі на добу протягом 3 тижнів з наступним застосуванням дози 20 мг один раз на добу.

b Еноксапарин щонайменше протягом 5 днів, після цього &ndash антагоніст вітаміну К, застосування якого починається в період прийому еноксапарину.

* р &lt 0,0026 (не менша ефективність за попередньо визначеним співвідношенням ризиків 2,0) співвідношення ризиків: 1,123 (0,749&ndash 1,684).

Було проведено зведений аналіз результатів досліджень EINSTEIN DVT і РЕ за попередньо визначеними параметрами (див. таблицю 5).

Таблиця 5. Показники ефективності та безпеки за даними зведеного аналізу результатів досліджень фази ІІІ EINSTEIN DVT та EINSTEIN РЕ

Популяція дослідження

8 281 пацієнт з гострим симптомним ТГВ або ТЕЛА

Терапевтичні дози та тривалість

Ксарелто&Ograve а

3, 6 або 12 місяців

N = 4150

Еноксапарин/ антагоніст вітаміну Кb

3, 6 або 12 місяців

N = 4131

Симптомна рецидивуюча ВТЕ*

86

(2,1 %)

95

(2,3 %)

Симптомна рецидивуюча ТЕЛА

43

(1,0 %)

38

(0,9 %)

Симптомний рецидивуючий ТГВ

32

(0,8 %)

45

(1,1 %)

Симптомні ТЕЛА і ТГВ

1

(&lt 0,1 %)

2

(&lt 0,1 %)

Летальна ТЕЛА/смертельні випадки, коли наявність ТЕЛА не можна виключити

15

(0,4 %)

13

(0,3 %)

Масивна або клінічно значуща немасивна кровотеча

388

(9,4 %)

412

(10,0 %)

Масивні кровотечі

40

(1,0 %)

72

(1,7 %)

а&nbsp ксарелто 15 мг двічі на добу протягом 3 тижнів з наступним застосуванням дози 20 мг один раз на добу.

b Еноксапарин щонайменше протягом 5 днів, після цього &ndash антагоніст вітаміну К, застосування якого починається в період прийому еноксапарину.

* р &lt 0,0001 (не менша ефективність за попередньо визначеним співвідношенням ризиків 1,75) співвідношення ризиків: 0,886 (0,661&ndash 1,186).

Співвідношення ризиків за попередньо заданою чистою клінічною користю (первинний показник ефективності плюс масивні кровотечі) за даними зведеного аналізу становило 0,771 [(95% ДІ: 0,614&ndash 0,967), номінальне значення р = 0,0244].

У дослідженні EINSTEIN Extension (див. таблицю 6)&nbsp ксарелто продемонстрував перевагу над плацебо стосовно первинних та вторинних показників ефективності. Частота явищ головного показника безпеки (масивні кровотечі) у пацієнтів, які отримували лікарський засіб Ксарелто по 20 мг 1 раз на добу, була кількісно незначно вищою, ніж у пацієнтів, які отримували плацебо. Частота виникнення явищ вторинного показника безпеки (масивні або клінічно значущі немасивні кровотечі) була вищою у пацієнтів, які отримували лікарський засіб Ксарелто по 20 мг на добу, ніж у пацієнтів, які отримували плацебо.

Таблиця 6. Показники ефективності та безпеки за даними дослідження фази ІІІ EINSTEIN Extension

Популяція дослідження

1197 пацієнтів, у яких продовжувалось лікування або профілактика рецидивів венозної тромбоемболії

Відгуки

Напишіть власний відгук

Ви переглядаєте: Ксарелто 20 мг таблетки №28

Як зробити замовлення

ЯК ЗРОБИТИ ЗАМОВЛЕННЯ?

Увага! Перед лікуванням і замовленням ліків зверніться до свого лікаря. Самолікування небезпечно для здоров'я. Перед вживанням ліків уважно вивчайте інструкції.

-          Що б знайти препарат досить ввести в рядку пошуку назву товару або перші 3-4 літери назви товару.

-          Виберіть аптеку на якій вам зручно забрати замовлення і натисніть на кнопку «Резервувати».

-          Після наповнення кошика потрібними товарами, натисніть на кнопку «Замовити».

-          Для завершення замовлення необхідно заповнити невелику форму.

-          Після заповнення обов'язкових пунктів, натисніть кнопку «Зробити замовлення».

-          Чекайте Sms - повідомлення з номером електронного чека або дзвінка від оператора.

Доставка

При замовленні товарів в «1 Соціальній Аптеці» на всі товари діють умови самовивозу.

Ви можете зв'язатися з нашими операторами по телефону: 0-800-21-81-70

Замовлення обробляються щодня з 8:00 до 20:00 понеділок - п’ятниця, 8:00 до 18:00 субота - неділя. Обробка замовлень, оформлених у вихідні та святкові дні, проводиться в перший робочий день.

Ви можете замовити у нас товари і потім отримати їх в найближчій аптеці. Для отримання товару Вам необхідно повідомити нашому співробітнику номер замовлення, прізвище та ім'я замовника.

Рецептурні товари відпускаються тільки за рецептами лікарів.

Після оформлення замовлення, на вказану вами електронну адресу буде надіслано повідомлення про прийняття замовлення в обробку.

Для уточнення термінів виконання замовлень Ви можете зв'язатися з нашими операторами по телефону: 0-800-21-81-70. Підтримка зв'язку здійснюється згідно графіку роботи гарячої лінії.

 

Оплата

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України № 723 від 31.10.2011 року кур'єрська доставка лікарських препаратів скасована. При оформленні замовлень препаратів через інтернет дозволяється їх відпуск безпосередньо в аптечних установах.

Оплата замовлень в нашій аптеці здійснюється готівковим способом при отриманні замовлення в найближчій аптеці та у безготівковій формі. При отриманні товару переконайтеся у відповідності товару вашому замовленню.

Ксарелто 20 мг таблетки №28

Обліковий номер : 428045

Товару немає в наявності
Bayer Schering Pharma (Германия)

Виробник : Bayer Schering Pharma (Германия)

№ Реєстраційного посвідчення : UA/9201/01/03

Мiжнародна назва : Ривароксабан

Форма выпуску : Таблетки