Детальніше

Кордарон 3 мл ампули №6

Обліковий номер: 326297

Від грн.
Увага:  Ціна дійсна тільки при бронюванні на сайті.

Короткий огляд

Sanofi Winthrop Industrie (Франция)

Виробник: Sanofi Winthrop Industrie (Франция)

№ Реєстраційного посвідчення : UA/3683/01/01

Мiжнародна назва : Аміодарон

Форма выпуску: Ампулы

Температура зберiгання : Не вище +25

Опис

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

КОРДАРОН&Ograve

Склад:

amiodarone

1 мл розчину містить 50 мг аміодарону гідрохлориду

допоміжні речовини:

Лікарська форма.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина блідо-жовтого кольору практично вільна від суспендованих часток.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Антиаритмічні властивості. Збільшення третьої фази потенціалу дії без впливу на рівень або частоту підйому (клас ІІІ за класифікацією Vaughan Williams). Ізольоване збільшення третьої фази потенціалу дії відбувається за рахунок зниження току калію через калієвий канал при цьому жодних змін не відбувається в роботі натрієвого та кальцієвого каналу.

Неконкурентно блокує альфа- та бета-адренорецептори.

Не впливає на шлуночкову провідність.

Збільшує рефрактерний період та зменшує збудливість міокарда на передсердному вузловому та шлуночковому рівні.

Уповільнює провідність та подовжує рефрактерний період додаткових передсердно-шлуночкових шляхів.

Негативний інотропний ефект відсутній.

Безпека та ефективність внутрішньовенного введення аміодарону пацієнтам у яких поза межами стаціонару виникала зупинка серця через шлуночкову фібриляцію резистентну до електроімпульсної терапії вивчали у двох подвійних-сліпих дослідженнях: дослідженні ARREST у якому аміодарон порівнювали з плацебо та дослідженні ALIVE у якому аміодарон порівнювали з лідокаїном.

Первинною кінцевою точкою обох досліджень була кількість пацієнтів які вижили до моменту госпіталізації для стаціонарного лікування.

У ході дослідженні ALIVE 347 пацієнтів з фібриляцією шлуночків резистентною до трьох і більше дефібриляцій введення адреналіну та ще однієї дефібриляції або з рецидивом фібриляції шлуночків після початково успішної дефібриляції рандомізували в групу отримання аміодарону (у дозі 5 мг/кг розрахункової маси тіла розведених у 30 мл 5% розчину глюкози) та відповідного плацебо що імітувало лідокаїн або в групу отримання лідокаїну (1 5 мг/кг у концентрації 10 мг/мл) та відповідного плацебо що імітувало аміодарон та містило той самий розчинник (полісорбат 80).

Фармакокінетика.

Кількість внутрішньовенно введеного аміодарону в крові швидко знижується внаслідок насичення тканин та надходження його до рецепторів. Максимум активності досягається через 15 хвилин та знижується упродовж 4 годин.

Клінічні характеристики.

Показання. Лікування препаратом слід розпочинати і як правило контролювати лише в умовах стаціонару або під наглядом спеціаліста. Кордарон для внутрішньовенного введення призначений лише для лікування тяжких порушень ритму які не відповідають на інші засоби лікування або у випадку коли інші засоби лікування не можуть бути використані.

Тахіаритмії повязані з синдромом Вольфа-Паркінсона-Уайта.

Тахіаритмії всіх типів в тому числі надшлуночкові вузлові та шлуночкові тахікардії тріпотіння та фібриляція передсердь фібриляція шлуночків у випадку коли інші лікарські засоби не можуть бути використані.

Кордарон для внутрішньовенного введення можна застосовувати у випадку коли потрібна швидка відповідь на лікування або коли неможливий пероральний прийом препарату.

Протипоказання.

Відома підвищена чутливість до йоду аміодарону або до інших компонентів препарату.

Синусова брадикардія синоатріальна блокада серця при відсутності ендокардіального кардіостимулятора (штучного водія ритму).

Синдром слабкості синусового вузла при відсутності ендокардіального кардіостимулятора (ризик зупинки синусового вузла).

Порушення функції щитовидної залози.

Судинна недостатність (судинний колапс).

Тяжка артеріальна гіпотензія.

Дитячий вік до 3 років (через наявність у складі бензилового спирту).

Вагітність окрім виняткових обставин.

Біфасцикулярні та трифасцикулярні порушення провідності окрім випадків коли встановлено ендокардіальний кардіостимулятор який функціонує постійно.

Внутрішньовенне введення препарату протипоказане у разі артеріальної гіпотензії тяжкої дихальної недостатності кардіоміопатії або серцевої недостатності.

антиаритмічні препарати Iа класу (хінідин гідрохінідин дизопірамід)

антиаритмічні препарати III класу (соталол дофетилід ібутилід)

Ці протипоказання не стосуються застосування аміодарону для серцево-легеневої реанімації при зупинці серця що виникала внаслідок фібриляції шлуночків та є резистентною до зовнішньої електроімпульсної терапії.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Антиаритмічні препарати

Одночасне застосування антиаритмічних засобів одного і того ж класу не рекомендоване окрім виняткових випадків оскільки таке лікування збільшує ризик побічних ефектів з боку серця.

Одночасне застосування з лікарськими засобами які мають негативну інотропну дію сприяють сповільненню серцевого ритму та/або сповільнюють атріовентрикулярну провідність потребує ретельного клінічного моніторингу та контролю ЕКГ.

Цей серйозний тип аритмії може бути спричинений певними лікарськими засобами незалежно від того чи мають вони антиаритмічну дію. Сприятливим фактором є гіпокаліємія так само як брадикардія або вроджене чи набуте існуюче подовження інтервалу QT.

До лікарських засобів які можуть спричинити пароксизмальну тахікардію типу

Одночасне застосування двох лікарських засобів кожен з яких сприяє виникненню шлуночкової тахікардії типу

Проте метадон і деякі підгрупи препаратів є винятком із цього правила:

-протипаразитарні препарати (галофантрин люмефантрин пентамідин) лише не рекомендовані до застосування разом із іншими засобами що сприяють виникненню шлуночкової тахікардії типу

-нейролептики які можуть спричинити шлуночкову тахікардію типу

Засоби що спричиняють брадикардію.

Ризик розвитку вираженої брадикардії (додатковий ефект).

Протипоказані комбінації Лікарські засоби які можуть спричиняти пароксизмальну шлуночкову тахікардію типу

Комбінації які не рекомендується застосовувати

З циклоспорином.

Фторхінолони. Впродовж лікування аміодароном потрібно уникати застосування фторхінолонів.

амісульприд хлорпромазин ціамемазин дроперидол флуфеназин галоперидол левопромазин пімозид піпамперон піпотіазин сертиндол сульприд сультоприд тіаприд зуклопентиксол тіоридазин трифлуоперазин вераліприд флуфеназин. Підвищений ризик шлуночкових аритмій зокрема типу

З метадоном. Підвищений ризик шлуночкових аритмій зокрема типу

Комбінації які вимагають вжиття запобіжних заходів під час застосування.

З антикоагулянтами для перорального застосування.

З бета-блокаторами крім соталолу (протипоказана комбінація). Порушення скорочувальної здатності серця автоматизму та провідності (пригнічення компенсаторних симпатичних механізмів). Необхідний контроль ЕКГ та клінічне спостереження.

З бета-блокаторами у разі серцевої недостатності (бісопролол карведилол метопролол небіволол). Порушення автоматизму та провідності серця з ризиком розвитку вираженої брадикардії. Підвищений ризик розвитку шлуночкової аритмії зокрема типу

З дабігатраном. Підвищення концентрації дабігатрану у плазмі крові з підвищенням ризику кровотечі. Клінічний моніторинг та коригування дози дабігатрану за необхідності але не вище ніж 150 мг/добу. Оскільки аміодарон має тривалий період напіввиведення то виникнення взаємодій можливе впродовж декількох місяців після припинення лікування аміодароном.

Субстрати Р-глікопротеїну. Аміодарон є інгібітором Р-глікопротеїну. Очікується що при одночасному застосуванні з субстратами Р-глікопротеїну буде збільшуватися їх концентрація у крові.

З препаратами наперстянки.

З дилтіаземом для перорального застосування. Ризик брадикардії або атріовентрикулярної блокади зокрема серед хворих літнього віку. Необхідний контроль ЕКГ та клінічне спостереження.

Підвищений ризик розвитку шлуночкової аритмії зокрема шлуночкової тахікардії типу

З верапамілом для перорального застосування. Ризик брадикардії або атріовентрикулярної блокади особливо у пацієнтів літнього віку. Необхідний контроль ЕКГ та клінічне спостереження.

Із засобами що можуть спричиняти гіпокаліємію: діуретики (що спричиняють гіпокаліємію самі по собі або в комбінації з іншими препаратами) проносні засоби стимулюючої дії амфотерицин В (для внутрішньовенного введення) глюкокортикоїди (для системного застосування) тетракозактид. Підвищений ризик шлуночкової аритмії зокрема типу

З орлістатом.

Підвищення концентрації фенітоїну у плазмі крові з ознаками передозування особливо неврологічними (зменшення метаболізму фенітоїну в печінці). Необхідні клінічне спостереження контроль концентрації фенітоїну у плазмі крові та можливо корекція дози.

З симвастатином. Підвищений ризик розвитку побічних реакцій (що залежить від концентрації) таких як рабдоміоліз (через пригнічення метаболізму симвастатину у печінці що зменшує рівень холестерину). Не слід перевищувати дозу симвастатину 20 мг на добу. Якщо ця доза не дає змоги досягнути терапевтичної мети потрібно призначити інший статин який не вступає в цей тип взаємодії.

З флекаїнідом. Аміодарон підвищує плазмову концентрацію флекаїніду внаслідок інгібування цитохрому CYP 2D6. Тому дозу флекаїніду необхідно коригувати.

. Коли такі лікарські засоби призначають на тлі застосування аміодарону який є інгібітором CYP 3A4 можливі більш високі плазмові концентрації цих препаратів що може призвести до зростання їхньої токсичності.

Фентаніл. Комбінація з аміодароном може обумовити посилення фармакологічних ефектів фентанілу та збільшити ризик прояву його токсичності.

Статини.

За необхідності застосування статинів разом з аміодароном рекомендується призначати статини які не метаболізуються CYP 3A4.

Інші препарати які метаболізуються під дією CYP3A4: лідокаїн такролімус силденафіл триазолам дигідроерготамін ерготамін колхіцин.

Засоби що викликають брадикардію. Підвищений ризик розвитку шлуночкової аритмії зокрема шлуночкової тахікардії типу

Субстрати CYP 2C9. Аміодарон збільшує концентрації речовин які є субстратами CYP 2C9 таких як варфарин або фенітоїн за рахунок пригнічення ферментів цитохрому P450 2C9.

Комбінації які потребують особливої уваги.

З пілокарпіном. Ризик надмірної брадикардії (адитивні ефекти препаратів що спричиняють брадикардію).

Під час лікування аміодароном рекомендується уникати застосування інгібіторів CYP3A4 (наприклад грейпфрутового соку та деяких лікарських засобів).

Особливості застосування.

Застереження стосовно способу застосування.

Серцево-легенева реанімація при зупинці серця що виникала внаслідок фібриляції шлуночків та є резистентною до зовнішньої електроімпульсної терапії.

Введення через периферичні вени зазвичай не рекомендується через ризик виникнення гемодинамічних порушень (тяжка артеріальна гіпотензія судинна недостатність). Інфузію через центральні вени слід застосовувати завжди коли це можливо.

Не змішувати з іншими препаратами в одному шприці.

Слід якомога швидше забезпечити нагляд за хворим у відділенні інтенсивної терапії з постійним моніторингом артеріального тиску і показників ЕКГ.

Якщо терапію аміодароном необхідно продовжувати його вводять у вигляді інфузії через центральні вени з постійним спостереженням за артеріальним тиском та ЕКГ.

Крім того у деяких пацієнтів які лікувалися аміодароном спостерігалися випадки гострого респіраторного дистрес-синдрому безпосередньо після хірургічного втручання тому під час штучної вентиляції легенів рекомендовано ретельно спостерігати за станом таких пацієнтів.

Порушення електролітного балансу особливо гіпокаліємія. Важливо враховувати ситуації що можуть асоціюватися з гіпокаліємією і можуть спровокувати проаритмогенні ефекти. Гіпокаліємію слід усунути до застосування аміодарону.

Анестезія. Перед хірургічним втручанням необхідно поінформувати анестезіолога про те що пацієнт отримує аміодарон.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Вагітність.

Годування груддю.

Спосіб застосування та дози. Кордарон можна вводити тільки на ізотонічному (5 %) розчині глюкози.

Не змішувати з іншими препаратами в одній інфузійній системі.

Кордарон для внутрішньовенного введення слід застосовувати лише тоді коли є необхідне устаткування для моніторування серцевої функції дефібриляції та кардіостимуляції.

Кордарон для внутрішньовенного введення можна застосовувати перед проведенням кардіоверсії постійним струмом.

Переведення з внутрішньовенної терапії препаратом на пероральну терапію для внутрішньовенного введення має бути поступово відмінений шляхом покрокового зниження дози.

Педіатрична популяція. Безпечність та ефективність аміодарону у дітей не визначені. Через вміст бензилового спирту аміодарон для внутрішньовенного введення протипоказаний у новонароджених дітей немовлят та дітей віком до 3 років.

Пацієнти літнього віку

Серцево-легенева реанімація

Діти.

Передозування. Інформації щодо передозування аміодарону при внутрішньовенному введенні не існує.

Побічні реакції.

Порушення з боку крові та лімфатичної системи.

У пацієнтів які приймають аміодарон випадково виявляли гранульоми кісткового мозку. Клінічне значення цього невідоме.

Порушення з боку серця.

Часто: брадикардія.

Поодинокі: виникнення нової або погіршення перебігу існуючої аритмії іноді з подальшою зупинкою серця. Виражена брадикардія зупинка синусового вузла яка потребує відміни аміодарону особливо у пацієнтів з дисфункцією синусового вузла та/або пацієнтів літнього віку. Проаритмічний ефект.

Частота не відома: пароксизмальна шлуночкова тахікардія типу.

Порушення з боку шлунково-кишкового тракту.

Дуже часто: нудота.

Порушення загального стану та реакції у місці введення препарату.

Часто: можлива запальна реакція зокрема флебіт поверхневих вен у разі введення безпосередньо в периферичну вену реакції у місці введення зокрема біль еритема набряк некроз екстравазація утворення інфільтрату запалення індурація шкіри тромбофлебіт целюліт інфекції та порушення пігментації.

Порушення з боку печінки та жовчовивідних шляхів.

Поодинокі:

Відгуки

Напишіть власний відгук

Ви переглядаєте: Кордарон 3 мл ампули №6

Як зробити замовлення

ЯК ЗРОБИТИ ЗАМОВЛЕННЯ?

Увага! Перед лікуванням і замовленням ліків зверніться до свого лікаря. Самолікування небезпечно для здоров'я. Перед вживанням ліків уважно вивчайте інструкції.

-          Що б знайти препарат досить ввести в рядку пошуку назву товару або перші 3-4 літери назви товару.

-          Виберіть аптеку на якій вам зручно забрати замовлення і натисніть на кнопку «Резервувати».

-          Після наповнення кошика потрібними товарами, натисніть на кнопку «Замовити».

-          Для завершення замовлення необхідно заповнити невелику форму.

-          Після заповнення обов'язкових пунктів, натисніть кнопку «Зробити замовлення».

-          Чекайте Sms - повідомлення з номером електронного чека або дзвінка від оператора.

Доставка

При замовленні товарів в «1 Соціальній Аптеці» на всі товари діють умови самовивозу.

Ви можете зв'язатися з нашими операторами по телефону: 0-800-21-81-70

Замовлення обробляються щодня з 8:00 до 20:00 понеділок - п’ятниця, 8:00 до 18:00 субота - неділя. Обробка замовлень, оформлених у вихідні та святкові дні, проводиться в перший робочий день.

Ви можете замовити у нас товари і потім отримати їх в найближчій аптеці. Для отримання товару Вам необхідно повідомити нашому співробітнику номер замовлення, прізвище та ім'я замовника.

Рецептурні товари відпускаються тільки за рецептами лікарів.

Після оформлення замовлення, на вказану вами електронну адресу буде надіслано повідомлення про прийняття замовлення в обробку.

Для уточнення термінів виконання замовлень Ви можете зв'язатися з нашими операторами по телефону: 0-800-21-81-70. Підтримка зв'язку здійснюється згідно графіку роботи гарячої лінії.

 

Оплата

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України № 723 від 31.10.2011 року кур'єрська доставка лікарських препаратів скасована. При оформленні замовлень препаратів через інтернет дозволяється їх відпуск безпосередньо в аптечних установах.

Оплата замовлень в нашій аптеці здійснюється готівковим способом при отриманні замовлення в найближчій аптеці та у безготівковій формі. При отриманні товару переконайтеся у відповідності товару вашому замовленню.

Кордарон 3 мл ампули №6

Обліковий номер : 326297

Від грн.
Увага:  Ціна дійсна тільки при бронюванні на сайті.
Sanofi Winthrop Industrie (Франция)

Виробник : Sanofi Winthrop Industrie (Франция)

№ Реєстраційного посвідчення : UA/3683/01/01

Мiжнародна назва : Аміодарон

Форма выпуску : Ампулы

Температура зберiгання : Не вище +25

Шукати аптеки:
У мiстi
Сортувати
АБО