Детальніше

Медитан 400 мг капсули №30

Обліковий номер: 500776

Від грн.
Увага:  Ціна дійсна тільки при бронюванні на сайті.

Короткий огляд

Фармак ОАО (Украина, Киев)

Виробник: Фармак ОАО (Украина, Киев)

№ Реєстраційного посвідчення : UA/12318/01/03

Назва російською: Медитан капсулы по 400 мг №30 (10х3)

Мiжнародна назва : Габапентин

Форма выпуску: Суспензия , флакон

Дiюча речовина : Габапентин

Температура зберiгання : Не вище +25

Опис

Інструкція медитан (medytan) капсули

Склад

Показання

Протипоказання

Спосіб застосування та дози

Передозування

Побічні реакції

Склад

діюча речовина медитан: gabapentin

1 капсула містить габапентину у перерахуванні на 100 %&nbsp безводну речовину 100 мг, 300 мг або 400 мг

допоміжні речовини&nbsp медитан: лактоза безводна, крохмаль кукурудзяний, тальк.

Лікарська форма

Капсули.

Основні фізико-хімічні властивості:

капсули по 100 мг: тверді желатинові капсули № 3 корпус і кришечка капсули матово-білого кольору вміст капсули &ndash &nbsp порошкоподібна суміш білого або майже білого кольору

капсули по 300 мг: тверді желатинові капсули № 1 або № 0 корпус та кришечка капсули матово-жовтого кольору вміст капсули &ndash &nbsp порошкоподібна суміш білого або майже білого кольору

капсули по 400 мг: тверді желатинові капсули № 0 або № 00 корпус і кришечка капсули матово-оранжевого кольору вміст капсули &ndash &nbsp порошкоподібна суміш білого або майже білого кольору.

Фармакотерапевтична група

Інші протиепілептичні засоби. Код АТХ N03A X12.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Точний механізм дії габапентину невідомий.

За структурою габапентин подібний до нейротрансмітера ГАМК (гамма-аміномасляна кислота), однак механізм дії відрізняється від механізму дії інших речовин, що взаємодіють з ГАМК-рецепторами, таких як вальпроат, барбітурати, бензодіазепіни, інгібітори ГАМК-трансферази, інгібітори захоплення ГАМК, агоністи ГАМК і ГАМК-попередники. У дослідженнях in vitro з радіоактивним габапентином у мозковій тканині у щурів, що включає неокортекс і гіпокамп, був визначений новий пептид-зв&rsquo язуючий фрагмент, який, можливо стосується протисудомної та аналгетичної активності габапентину та його структурних похідних. Місцем зв&rsquo язування габапентину служить альфа-2-дельта-субодиниця потенціалзалежних кальцієвих каналів.

Габапентин у терапевтичній концентрації не зв&rsquo язується з рецепторами інших поширених препаратів або нейротрансмітерними рецепторами головного мозку, включаючи рецептори ГАМКА, ГАМКВ, бензодіазепінів, глутамату, гліцину або N-метил-D-аспартату.

Медитан&nbsp не взаємодіяв in vitro з натрієвими каналами, відрізняючись тим самим від фенітоїну і карбамазепіну. У деяких тестових системах in vitro габапентин частково зменшував ефекти агоніста глутамату N-метил-D-аспартату (NMDA). Це досягалося лише при концентрації препарату&nbsp медитан більш ніж 100 мкмоль, що неможливо в умовах&nbsp in vivo. Габапентин дещо зменшує виділення моноамінових нейротрансмітерів in vitro. Габапентин збільшує обмін ГАМК у деяких ділянках головного мозку у щурів подібний ефект описаний для вальпроату натрію, але для інших відділів головного мозку. Значущість даних ефектів&nbsp Медитану відносно протисудомної дії поки не встановлена. У тварин габапентин проникав через гематоенцефалічний бар&rsquo єр і запобігав максимально стерпним судомам, індукованим електрошоком, а також судомам, спричиненим хімічними конвульсантами, включаючи інгібітори синтезу ГАМК, і судомам, зумовленим генетичними факторами.

Клінічні дослідження допоміжної терапії парціальних судом у дітей&nbsp віком від 3 до 12 років показали чисельно більше, але статистично незначуще розходження в частоті отримання відповідей у 50 % досліджуваних на користь габапентину порівняно з плацебо. Додатковий аналіз post-hoc частоти респондерів залежно від віку не показав наявності значущого ефекту віку при використанні як безперервних, так і бінарних змінних (вікові групі 3&ndash 5 років і 6&ndash 12 років). Результати даного аналізу представлені в таблиці 1.

Таблиця 1

Частота відповіді на лікування (&sup3 50 % покращення) за категоріями лікування та віковими групами. Популяція MITT*.

Вікова група

Плацебо

Габапентин

Значення P

&lt 6 років

4/21 (19,0 %)

4/17 (23,5 %)

0,7362

6&ndash 12 років

17/99 (17,2 %)

20/96 (20,8 %)

0,5144

&nbsp

* MITT (модифікована популяція пацієнтів, які приймали хоча б одну дозу того чи іншого препарату) включає всіх пацієнтів, рандомізованих у дослідження, які змогли у достатньому для оцінки ступені заповнити щоденники нападів протягом 28 днів під час початкової і подвійно-сліпої фази.

Фармакокінетика.

Всмоктування.

Після прийому Медитану всередину максимальна концентрація у плазмі крові досягається протягом 2&ndash 3 годин. Спостерігається тенденція до зниження біодоступності габапентину (абсорбованої частини препарату) при збільшенні дози препарату медитан. Абсолютна біодоступність габапентину при прийомі капсул 300 мг становить приблизно 60 %. Прийом їжі, в тому числі жирної, не виявляє клінічно значущого впливу на фармакокінетику Медитану.

Багаторазове введення не впливає на фармакокінетику Медитану. Хоча плазмова концентрація препарату в рамках клінічних досліджень варіювала від 2 мкг/мл до 20 мкг/мл, дана величина не визначала ефективність і безпечність препарату медитан. Фармакокінетичні параметри вказані в таблиці 2.

Таблиця 2

Резюме середніх (% CV) рівноважних фармакокінетичних параметрів після введення препарату медитан кожні 8 годин

Фармакокінетичний параметр

300 мг

(N = 7)

400 мг

(N = 14)

800 мг

(N=14)

Середнє

% CV

Середнє

% CV

Середнє

% CV

Cmax (мкг/мл)

4,02

(24)

5,74

(38)

8,71

(29)

tmax (год)

2,7

(18)

2,1

(54)

1,6

(76)

T1/2 (год)

5,2

(12)

10,8

(89)

10,6

(41)

AUC (0-8) мкг&middot год/мл)

24,8

(24)

34,5

(34)

51,4

(27)

Ae% (%)

НД

НД

47,2

(25)

34,4

(37)

&nbsp

Cmax &ndash максимальна рівноважна плазмова концентрація

tmax &ndash час до досягнення Cmax

T1/2 &ndash елімінаційний період напіввиведення

AUC (0-8) &ndash рівноважна площа під фармакокінетичною кривою &laquo концентрація-час&raquo з моменту часу 0 до 8 годин після введення препарату&nbsp медитан

Ae% &ndash відсоток виведеної з сечею в незміненому вигляді дози з моменту часу 0 до 8 годин після введення препарату&nbsp медитан

НД &ndash недоступно

Розподіл.

Медитан&nbsp не зв&rsquo язується з білками плазми крові. Об&rsquo єм розподілу препарату становить 57,7 л. Концентрація габапентину у спинномозковій рідині пацієнтів з епілепсією становить приблизно 20 % від рівноважної мінімальної плазмової концентрації.&nbsp Медитан проникає в грудне молоко.

Метаболізм.Медитан

Не отримано даних про метаболізм габапентину у людини. Препарат&nbsp медитан не індукує окисні ферменти печінки, що беруть участь у метаболізмі лікарських засобів.

Виведення.

Медитан&nbsp виводиться винятково нирками в незміненому вигляді. Час напіввиведення габапентину не залежить від дози і становить в середньому 5&ndash 7 годин.

У дорослих пацієнтів та пацієнтів з порушенням функції нирок плазмовий кліренс габапентину знижений. Константа швидкості елімінації, плазмовий кліренс, нирковий кліренс прямо пропорційні кліренсу креатиніну.

Медитан виводиться з плазми при гемодіалізі. Пацієнтам з порушенням функцій нирок або тим, хто перебуває на гемодіалізі рекомендується перегляд дози препарату медитан (див. розділ &laquo Спосіб застосування та дози&raquo ).

Фармакокінетика Медитану у дітей оцінювалася у 50 здорових суб&rsquo єктів у віці від 1 місяця до 12 років. В цілому при розрахунку дози на кг маси тіла (мг/кг) плазмова концентрація Медитану у дітей віком від 5 років не відрізнялася від таких у дорослих.

Лінійність/нелінійність.

Біодоступність габапентину (абсорбована частина препарату медитан) знижується з підвищенням дози, що говорить про нелінійність фармакокінетики препарату, а саме ‒ параметрів біодоступності (F): Ae%, CL/F, Vd/F. Фармакокінетика елімінації (параметри фармакокінетики, що не включають F, такі як CLr і T1/2) має лінійну закономірність. Рівноважна плазмова концентрація габапентину передбачувана, виходячи з даних одноразового прийому препарату медитан.

Показання

Епілепсія.

Медитан&nbsp використовується як додатковий препарат&nbsp медитан при лікуванні парціальних судом з або без вторинної генералізації у дорослих та дітей віком від 6 років (див. розділ &laquo Фармакодинаміка&raquo ).

Медитан&nbsp використовується як монотерапія при лікуванні парціальних судом з або без вторинної генералізації у дорослих та дітей віком від 12 років.

Нейропатичний біль.

Медитан&nbsp показаний для лікування периферичного нейропатичного болю, наприклад, при болючій діабетичній нейропатії і постгерпетичній невралгії у дорослих.

Протипоказання

Гіперчутливість до активної речовини або до будь-якої з допоміжних речовин медитан.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Протиепілептичні препарати. Після призначення Медитану в рамках фармакокінетичних досліджень не було відзначено значущих змін плазмової концентрації фенітоїну, карбамазепіну, вальпроєвої кислоти, фенобарбіталу, які застосовували як базову терапію. У цих же дослідженнях також не було відзначено і змін фармакокінетики габапентину.

Пероральні контрацептиви. Одночасне призначення Медитану і пероральних контрацептивних препаратів, що містять норетистерон та/або етинілестрадіол, не впливає на показники рівноважної концентрації даних препаратів.

Антациди. Одночасне призначення Медитану і антацидів, що містять алюміній або магній, зменшує біодоступність габапентину максимум на 24 %. Прийом габапентину рекомендований не раніше ніж через 2 години після прийому антацидів.

Циметидин. При одночасному застосуванні з циметидином відзначено невелике зниження виведення габапентину нирками не очікується, що цей ефект має клінічне значення.

Морфін. У дослідженні, що включало здорових добровольців (N = 12), які приймали капсули з контрольованим вивільненням, що містять 60 мг морфіну, за 2 години до прийому габапентину (капсула 600 мг), відзначалося збільшення середньої AUC&nbsp Медитан на 44 %, порівняно з випадками, коли морфін не застосовували. Тому при одночасному використанні морфіну і габапентину необхідне пильне спостереження за пацієнтами для своєчасного розпізнавання симптомів пригнічення ЦНС, таких як сонливість, і відповідне зменшення дози габапентину або морфіну.

Застосування пробенециду не порушує виведення Медитану нирками.

Алкоголь і неналежне використання інших препаратів, що впливають на ЦНС. Можливе посилення побічних ефектів&nbsp габапентину з боку ЦНС (таких як сонливість, атаксія тощо).

Мієлотоксичні лікарські засоби. Посилення гематотоксичності (лейкопенія).

Особливості застосування

При виникненні гострого панкреатиту на тлі застосування&nbsp Медитан показана відміна Медитан (див. розділ &laquo Побічні реакції&raquo ).

Не дивлячись на відсутність доказів наявності реактивних судомних нападів при застосуванні габапентину, різка відміна протисудомних препаратів у хворих з епілепсією може сприяти розвитку епілептичного статусу (див. розділ &laquo Спосіб застосування та дози медитан&raquo ).

Зменшувати дозу медитан, відміняти препарат&nbsp медитан або заміняти його іншим (альтернативним) слід поступово, протягом не менше 1 тижня.

Як і при застосуванні інших протиепілептичних засобів, у деяких пацієнтів можливе підвищення частоти приступів або виникнення нових типів судомних нападів при застосуванні Медитану.

Суїцидальне мислення та поведінка спостерігались у пацієнтів, яких лікували протиепілептичними засобами при деяких показаннях. Мета-аналіз рандомізованих плацебоконтрольованих досліджень протиепілептичних засобів також показав невелике підвищення ризику виникнення суїцидального мислення і поведінки, механізм виникнення якого невідомий. Наявні дані не виключають підвищеного ризику для Медитану.

Тому необхідно контролювати ознаки суїцидального мислення та поведінки та розглядати можливість застосування відповідного лікування. Слід порадити пацієнтам (та тим, хто за ними доглядає) звертатися по медичну допомогу при виникненні ознак суїцидального мислення та поведінки.

Як і у разі застосування інших протиепілептичних засобів, спроби припинення застосування супутніх протиепілептичних засобів при лікуванні рефракційних пацієнтів, які застосовують більше одного протиепілептичного засобу, для досягнення монотерапії Медітаном мають низьку ступінь успіху.

Медитан не вважається ефективним засобом для лікування первинних генералізованих нападів, таких як абсанси, та він може посилювати ці напади у деяких пацієнтів. Тому габапентин слід застосовувати з обережністю пацієнтам зі змішаними нападами, включаючи абсанси.

Вплив довготривалого (більше 36 тижнів) застосування Медитану на здатність до навчання, інтелект та розвиток у дітей та підлітків належним чином не вивчений. У зв&rsquo язку з цим при прийнятті рішення про необхідність тривалої терапії слід враховувати можливі ризики.

Під час постмаркетингових досліджень зареєстровано випадки зловживання та залежності. У звʼязку з цим необхідно ретельно оцінювати дані пацієнтів щодо зловживання наркотичними засобами та спостерігати за появою можливих ознак зловживання Медитаном, таких як прагнення роздобути препарат медитан, збільшити дози медитан чи розвиток толерантності.

Застосування пацієнтам літнього віку. Не проводили систематичних досліджень застосування габапентину пацієнтам у віці від 65 років. У одному подвійному сліпому дослідженні, в якому взяли участь пацієнти з нейропатичним болем, у пацієнтів віком понад 65 років частіше, ніж у більш молодших пацієнтів, розвивалися сонливість, периферичні набряки та слабкість. За винятком цих даних, клінічні дослідження в даній віковій групі не отримали доказів відмінностей профілю небажаних явищ від такого у популяції молодих пацієнтів.

Лікування Медитаном було повʼязано з виникненням запаморочення та сонливості, які потенційно можуть збільшити кількість випадкових травм у пацієнтів літнього похилого віку.

Також були постмаркетингові повідомлення про втрату свідомості, сплутаність свідомості та розвиток психічних порушень при застосуванні Медитану.

Тому пацієнтам слід рекомендувати виявляти обережність, доки не буде відома їх індивідуальна реакція на габапентин.

Пацієнтам, які одночасно застосовують опіати та габапентин, необхідний ретельний нагляд для своєчасного виявлення симптомів пригнічення ЦНС, таких як сонливість, пригнічення дихання.&nbsp &nbsp

При одночасному застосуванні морфіну та габапентину можливе збільшення концентрації габапентину. Дозу габапентину або опіатів необхідно зменшити.

Медикаментозне висипання з еозинофілією і системними симптомами (DRESS-синдром).

Важкі, загрозливі для життя системні реакції підвищеної чутливості, такі як медикаментозне висипання з еозинофілією та системними симптомами (DRESS), були зареєстровані у пацієнтів, які приймають протиепілептичні лікарські засоби, включаючи габапентин.

Важливо відмітити, що ранні прояви підвищеної чутливості, такі як лихоманка або лімфаденопатія, можуть з&rsquo явитися ще до виникнення висипу. За наявності таких симптомів лікування габапентином потрібно негайно припинити, якщо альтернативну причину появи симптомів не встановлено.

Медитан&nbsp може бути причиною анафілактичного шоку або набряку Квінке, який виникає відразу після прийому першої дози&nbsp медитан або в будь-який час під час лікування. Симптоми зареєстрованих випадків включали утруднення дихання, набряк губ, горла та язика, гіпотонію, яка потребує невідкладної допомоги. Пацієнтам слід негайно припинити застосування габапентину і звернутися по медичну допомогу, якщо у них з&rsquo являються будь-які ознаки анафілаксії або набряку Квінке.

Лабораторні тести.

При напівкількісному визначенні загального білка в сечі за допомогою експрес-тестів можуть бути отримані помилкові позитивні результати. Тому рекомендовано перевіряти такі результати експрес-тестів за допомогою методів, заснованих на іншому аналітичному принципі, таких як біуретовая проба, турбідиметричний метод або метод зв&rsquo язування барвника, або потрібно використовувати ці методи спочатку.

Рекомендується проявляти обережність при лікуванні пацієнтів з психотичними захворюваннями в анамнезі.

Медитан&nbsp містить лактозу, тому його не рекомендовано застосовувати хворим з непереносимістю лактози, лактазною недостатністю Лаппа, глюкозно&ndash галактозною мальабсорбцією.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Загальні ризики епілепсії та протиепілептичної терапії.

Ризик природженої патології у дітей, матері яких приймали протиепілептичні препарати, збільшувався в 2&ndash 3 рази. Частіше всього повідомлялось про розвиток &laquo заячої&raquo губи, аномалій серцево-судинної системи і дефектів нервової трубки. Комбінована протиепілептична терапія у порівнянні з монотерапією може асоціюватися з більшим ризиком вад розвитку, тому рекомендовано використовувати, якщо це можливо, монотерапію. Усім вагітним жінкам та жінкам репродуктивного віку, яким необхідна протиепілептична терапії, перед її початком необхідно проконсультуватися з фахівцем. При плануванні вагітності необхідно ще раз переглянути необхідність протиепілептичної терапії. Раптове припинення прийому протиепілептичних препаратів неприпустимо, оскільки це може призвести до виникнення судом і суттєво погіршити стан матері та дитини. У матерів з епілепсією затримка розвитку дітей спостерігається рідко. Неможливо диференціювати, чи є затримка розвитку наслідком генетичних порушень, соціальних факторів, епілепсії у матері або прийому нею протиепілептичних препаратів.

Ризик, пов&rsquo язаний з терапією габапентином.

Адекватні дані про застосування Медитану вагітним жінкам відсутні. Дослідження на тваринах показали репродуктивну токсичність. Потенційний ризик для людини невідомий.&nbsp Медитан не слід застосовувати в період вагітності, якщо тільки потенційна користь для матері явно перевищує можливий ризик для плода.&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp

Не зроблено висновку про здатність Медитану, який застосовують у період вагітності, підвищувати ризик розвитку вродженої патології у дітей внаслідок наявності у матерів епілепсії самої по собі та застосування у зв&rsquo язку з цим габапентину, так і внаслідок комбінованого застосування інших протиепілептичних препаратів.

Медитан проникає в грудне молоко. Оскільки впливу препарату&nbsp медитан на немовлят не вивчено, призначення габапентину при годуванні груддю слід проводити з обережністю. Застосування Медитану при годуванні груддю виправдано тільки тоді, коли користь для матері перевищує потенційний ризик для немовляти.

Фертильність.

У дослідженнях на тваринах габапентин не впливав на фертильність.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Медитан&nbsp впливає на центральну нервову систему і може призвести до сонливості, запаморочення або інших подібних симптомів. Ці побічні ефекти, навіть легкого або помірного ступеня, можуть бути потенційно небезпечними під час управління транспортними засобами або експлуатації інших машин, особливо на початку терапії та після підвищення дози медитан.

Спосіб застосування та дози

Призначений для прийому всередину.

Медитан&nbsp можна приймати незалежно від прийому їжі. Препарат&nbsp медитан слід запивати достатньою кількістю рідини (наприклад склянкою води).

Таблиця 3

Схема&nbsp дозування&nbsp медитан при початковому підборі доз дорослим та дітям віком від 12 років

День 1

День 2

День 3

300 мг 1 раз на добу

300 мг 2 рази на добу

300 мг 3 рази на добу


Відміна габапентину.

Відповідно до поточних клінічних рекомендацій, рекомендовано відміняти&nbsp Медитан поступово, протягом мінімум 1 тижня, незалежно від показання.

Епілепсія.

При епілепсії зазвичай потрібна тривала терапія. Дозу медитан визначає лікар відповідно до індивідуальної переносимості та ефективності.

Дорослі та діти віком від 12 років: ефективні дози при епілепсії &ndash від 900 до 3600 мг/добу. Лікування починається з титрування дози препарату медитан, як описано в таблиці 3, або з дози&nbsp медитан 300 мг 3 рази на добу в 1-й день. Потім, залежно від індивідуальної переносимості та ефективності, дозу можна збільшувати на 300 мг/добу кожні 2&ndash 3 дні до максимальної дози 3600 мг/добу. Для деяких пацієнтів буває необхідним більш повільне титрування Медитану. Найкоротший термін досягнення дози&nbsp медитан 1800 мг/добу ‒ 1 тиждень, 2400 мг/добу ‒ 2 тижні, 3600 мг/добу ‒&nbsp 3 тижні.

У довгострокових відкритих клінічних дослідженнях доза медитан 4800 мг/добу добре переносилася пацієнтами. Добову дозу медитан слід розділити на 3 прийоми. Максимальний інтервал між прийомами препарату медитан не повинен перевищувати 12 годин, щоб уникнути перерви у протисудомній терапії та для попередження виникнення судомних нападів.

Діти віком від 6 до 12 років.

Початкова доза препарату медитан повинна становити 10&ndash 15 мг/кг маси тіла/добу. Ефективна доза&nbsp медитан повинна бути досягнута шляхом титрування протягом приблизно 3 днів. Ефективна доза Медитану для дітей віком від 6 років становить 25&ndash 35 мг/кг маси тіла/добу. Доведено, що доза 50 мг/кг маси тіла/добу добре переносилася пацієнтами в рамках довгострокових клінічних досліджень. Загальну добову дозу&nbsp медитан слід розділити на рівні частини (прийом 3 рази на добу) максимальний інтервал між прийомами препарату медитан не має перевищувати 12 годин.

Немає необхідності в контролі рівня Медитану в сироватці крові. Крім того,&nbsp Медитан можна застосовувати в комбінації з іншими протиепілептичними препаратами, тому що при цьому не змінюється плазмова концентрація габапентину або концентрації інших протиепілептичних препаратів у сироватці крові.

Периферичний нейропатичний біль.

Дорослі.

Лікування починається з титрування дози препарату медитан, як описано в таблиці 3, або початкова доза 900 мг/добу повинна бути розділена на 3 прийоми. Потім, залежно від індивідуальної переносимості та ефективності, дозу можна збільшувати по 300 мг/добу кожні 2&ndash 3 дні до максимальної 3600 мг/добу. Для деяких пацієнтів буває необхідним більш повільне титрування Медитану. Найкоротший термін досягнення дози&nbsp медитан 1800 мг/добу ‒ 1 тиждень, 2400 мг/добу ‒2 тижні, 3600 мг/добу ‒ 3 тижні.

Ефективність та безпеку Медитану при лікуванні периферичного нейропатичного болю (наприклад болючої діабетичної нейропатії або постгерпетичної невралгії) не вивчали в рамках довгострокових клінічних досліджень тривалістю більше 5 місяців. Якщо пацієнту потрібне більш тривале (більше 5 місяців) лікування габапентином з приводу нейропатичного болю, перед продовженням терапії лікар повинен оцінити клінічний статус пацієнта та визначити необхідність додаткової терапії.

Пацієнтам з важким загальним станом або певними обтяжуючими факторами, такими як низька маса тіла, стан після трансплантації, титрування слід проводити повільніше або зменшуючи крокову дозу, або подовжуючи інтервали між збільшенням дози.

Пацієнти літнього віку (понад 65 років).

Пацієнтам літнього віку іноді потрібен індивідуальний підбір дози медитан у зв&rsquo язку з можливим зниженням функції нирок (див. таблицю 4). У пацієнтів літнього віку частіше спостерігається розвиток сонливості, периферичних набряків і слабкості.

Пацієнти з нирковою недостатністю.

Пацієнтам з вираженою нирковою недостатністю та/або пацієнтам на гемодіалізі потрібен індивідуальний підбір дози препарату&nbsp медитан (див. таблицю 4). Таким пацієнтам рекомендовано застосовувати капсули&nbsp Медитан по 100 мг.

Таблиця 4

Дози Медитану при порушенні функції нирок.

Клірнес креатиніну (мл/хв)

Загальна добова доза габапентину*

(мг/доба)

&gt 80 (норми кліренсу креатиніну)

900&ndash 3600

50&ndash 79

600&ndash 1800

30&ndash 49

300&ndash 900

15&ndash 29

150**&ndash 600

&lt 15***

150**&ndash 300

&nbsp

* Загальну добову дозу медитан необхідно розділити на 3 прийоми. Знижені дози медитан застосовувати пацієнтам з нирковою недостатністю (кліренс креатиніну &lt 79 мл/хв).

** Призначати по 100 мг медитан 3 рази на добу через день.

*** Для пацієнтів з кліренсом креатиніну &lt 15 мл/хв добову дозу медитан необхідно зменшити відповідно до кліренсу креатиніну (наприклад, пацієнти з кліренсом креатиніну 7,5 мл/хв повинні отримувати половину добової дози пацієнтів з кліренсом креатиніну 15 мл/хв).

Дози для пацієнтів, які отримують гемодіаліз.

Для пацієнтів з анурією, які знаходяться на гемодіалізі і ніколи раніше не отримували габапентин, рекомендована насичувальна доза препарату медитан становить 300&ndash 400 мг, потім необхідно призначати 200&ndash 300 мг габапентину після кожних 4 годин гемодіалізу. У дні, вільні від гемодіалізу, габапентин приймати не можна.

Підтримуючу дозу Медитану для пацієнтів на гемодіалізі визначають на основі рекомендацій, зазначених в таблиці 4. На додаток до підтримуючої дози&nbsp медитан пацієнтам на гемодіалізі рекомендовано прийом 200&ndash 300 мг препарату&nbsp медитан після кожних 4 годин гемодіалізу.

Діти

Медитан&nbsp показаний для лікування дітей з епілепсією: як додаткова терапія для дітей віком від 6 років, як монотерапія для дітей віком від 12 років.

Передозування

Навіть в разі прийому препарату&nbsp медитан в дозі до 49 г/добу не відзначалося розвитку гострих небезпечних для життя токсичних реакцій.

Симптоми передозування медитан включали запаморочення, двоїння в очах, нерозбірливе мовлення, сонливість, втрату свідомості, млявість і легку діарею. Всі хворі повністю одужали після підтримуючого лікування. Зниження абсорбції Медитану при високих дозах може обмежувати абсорбцію лікарських засобів і знизити токсичні ефекти від передозування.

При проведенні підтримуючої терапії стан пацієнтів повністю відновлювався.

Хоча&nbsp Медитан може бути вилучений за допомогою гемодіалізу, на основі попереднього досвіду це зазвичай не потрібно. Однак пацієнтам з тяжкою нирковою недостатністю гемодіаліз може бути показаний.

У дослідженнях на мишах і щурах не вдалося визначити летальну дозу габапентину, незважаючи на використання доз до

Відгуки

Напишіть власний відгук

Ви переглядаєте: Медитан 400 мг капсули №30

Як зробити замовлення

ЯК ЗРОБИТИ ЗАМОВЛЕННЯ?

Увага! Перед лікуванням і замовленням ліків зверніться до свого лікаря. Самолікування небезпечно для здоров'я. Перед вживанням ліків уважно вивчайте інструкції.

-          Що б знайти препарат досить ввести в рядку пошуку назву товару або перші 3-4 літери назви товару.

-          Виберіть аптеку на якій вам зручно забрати замовлення і натисніть на кнопку «Резервувати».

-          Після наповнення кошика потрібними товарами, натисніть на кнопку «Замовити».

-          Для завершення замовлення необхідно заповнити невелику форму.

-          Після заповнення обов'язкових пунктів, натисніть кнопку «Зробити замовлення».

-          Чекайте Sms - повідомлення з номером електронного чека або дзвінка від оператора.

Доставка

При замовленні товарів в «1 Соціальній Аптеці» на всі товари діють умови самовивозу.

Ви можете зв'язатися з нашими операторами по телефону: 0-800-21-81-70

Замовлення обробляються щодня з 8:00 до 20:00 понеділок - п’ятниця, 8:00 до 18:00 субота - неділя. Обробка замовлень, оформлених у вихідні та святкові дні, проводиться в перший робочий день.

Ви можете замовити у нас товари і потім отримати їх в найближчій аптеці. Для отримання товару Вам необхідно повідомити нашому співробітнику номер замовлення, прізвище та ім'я замовника.

Рецептурні товари відпускаються тільки за рецептами лікарів.

Після оформлення замовлення, на вказану вами електронну адресу буде надіслано повідомлення про прийняття замовлення в обробку.

Для уточнення термінів виконання замовлень Ви можете зв'язатися з нашими операторами по телефону: 0-800-21-81-70. Підтримка зв'язку здійснюється згідно графіку роботи гарячої лінії.

 

Оплата

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України № 723 від 31.10.2011 року кур'єрська доставка лікарських препаратів скасована. При оформленні замовлень препаратів через інтернет дозволяється їх відпуск безпосередньо в аптечних установах.

Оплата замовлень в нашій аптеці здійснюється готівковим способом при отриманні замовлення в найближчій аптеці та у безготівковій формі. При отриманні товару переконайтеся у відповідності товару вашому замовленню.

Медитан 400 мг капсули №30

Обліковий номер : 500776

Від грн.
Увага:  Ціна дійсна тільки при бронюванні на сайті.
Фармак ОАО (Украина, Киев)

Виробник : Фармак ОАО (Украина, Киев)

№ Реєстраційного посвідчення : UA/12318/01/03

Назва російською : Медитан капсулы по 400 мг №30 (10х3)

Мiжнародна назва : Габапентин

Форма выпуску : Суспензия , флакон

Дiюча речовина : Габапентин

Температура зберiгання : Не вище +25

Шукати аптеки:
У мiстi
Сортувати
АБО