Детальніше

Неогемодез розчин 200 мл

Обліковий номер: 328593

Від грн.
Увага:  Ціна дійсна тільки при бронюванні на сайті.

Короткий огляд

Инфузия ЗАО (Украина, Киев)

Виробник: Инфузия ЗАО (Украина, Киев)

№ Реєстраційного посвідчення : UA/11070/01/01

Назва російською: Неогемодез раствор д/инф. по 200 мл в бутыл.

Мiжнародна назва : Розчини для коррекції водного,електролітного та кислотно-основного балансу*

Дiюча речовина : Натрия хлорид

Температура зберiгання : Не вище +25

Фрамацевтична форма : Розчин для інфузій

Опис

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

НЕОГЕМОДЕЗ

(Neohaemodes)

Склад:

діючі речовини: повідон натрію хлорид калію хлорид кальцію хлорид дигідрат магнію хлорид гексагідрат натрію гідрокарбонат

іонний склад на 1 мл препарату: Na++++++

допоміжна речовина:

Лікарська форма. Розчин для інфузій.

Основні фізико-хімічні властивості:

Фармакотерапевтична група. Електроліти у комбінації з іншими препаратами.

Код АТХ B05B B04.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Фармакокінетика.

При внутрішньовенному введенні дія препарату проявляється в міру його надходження у кров. Ефект зберігається протягом 3-12 годин що залежить від функціонального стану нирок та швидкості кровообігу. З організму виводиться нирками.

Клінічні характеристики.

Показання.

Дезінтоксикація організму при інфекційних захворюваннях що супроводжуються токсикозами опіковій хворобі у фазі інтоксикації (2-5-й день) гострій променевій хворобі у фазі інтоксикації перитоніті та непрохідності кишечнику (у перед- та післяопераційний період) набряках спричинених хронічним захворюваннями нирок тиреотоксикозі сепсисі захворюваннях печінки у фазі печінкової недостатності.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до препарату (особливо наявність в анамнезі реакцій на повідон) виражена серцево-судинна і легенева недостатність геморагічний інсульт бронхіальна астма гострий нефрит гостре ураження нирок тяжкі алергічні та імунодепресивні стани.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не встановлена. У розчин Неогемодезу не слід додавати будь-які лікарські засоби.

Особливості застосування.

Хворим із порушеною видільною функцією нирок препарат вводити з обережністю. Лікування при тяжких інтоксикаціях необхідно проводити під наглядом лікаря.

При швидкій інфузії може спостерігатися артеріальна гіпотензія тахікардія утруднення дихання що потребує припинення введення препарату і призначення кальцію хлориду (внутрішньовенно) ефедрину засобів що діють на серцево-судинну систему поліглюкіну.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

У період вагітності препарат не застосовувати.

Невідомо чи проникає препарат у грудне молоко тому не слід його застосовувати у період годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Під час лікування слід утримуватися від керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами оскільки препарат може спричинити такі небажані ефекти як запаморочення головний біль.

Спосіб застосування та дози.

Препарат вводити внутрішньовенно краплинно зі швидкістю 20-40 крапель за 1 хвилину. Перед введенням розчин підігрівати до 35-37 0

Введення препарату особливо при важких станах хворих необхідно здійснювати під контролем лікаря.

Діти.

Препарат застосовувати дітям віком від 6 років.

Досвід застосування препарату дітям віком до 6 років відсутній.

Передозування.

Симптоми: гіпергідратація артеріальна гіпотензія.

Лікування

Побічні реакції.

З боку імунної системи: реакції гіперчутливості анафілактичний шок ангіоневротичний набряк.

З боку шкіри та підшкірної клітковини:

З боку серцево-судинної системи: тахікардія біль у ділянці серця артеріальна гіпотензія.

З боку дихальної системи: задишка бронхоспазм.

З боку нервової системи: головний біль запаморочення.

З боку травного тракту: нудота блювання.

З боку організму в цілому: загальна слабкість пітливість підвищення температури тіла озноб зміни у місці введення.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 С у недоступному для дітей місці.

Несумісність. Не змішувати з іншими лікарськими засобами.

Упаковка. По 200 або 400 мл у пляшках.

Категорія відпуску. За рецептом.

Виробник.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна м. Вінниця вул. А. Іванова б. 55.

Заявник.

Місцезнаходження заявника.

Україна м. Київ Московський проспект б. 21-А.

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

НЕОГЕМОДЕЗ

(Neohaemodes)

Состав:

действующие вещества: повидон натрия хлорид калия хлорид кальция хлорид дигидрат магния хлорид гексагидрат натрия гидрокарбонат

ионный состав на 1 мл препарата: Na+ + ++ ++

вспомогательное вещество: вода для инъекций.

Лекарственная форма. Раствор для инфузий.

Основные физико-химические свойства:

Фармакотерапевтическая группа. Электролиты в комбинации с другими препаратами.

Код АТХ B05B B04.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика.

Неогемодез принадлежит к кровезаменителям повышает суспензионные свойства крови уменьшает ее вязкость. Как дезинтоксикационное средство связывает токсические продукты которые находятся в кровеносном русле и выводит их через почки из организма.

Фармакокинетика.

При внутривенном введении действие препарата проявляется по мере его поступления в кровь. Эффект сохраняется в течение 3-12 часов что зависит от функционального состояния почек и скорости кровообращения. Из организма выводится почками.

Клинические характеристики.

Показания.

Дезинтоксикация организма при инфекционных заболеваниях которые сопровождаются токсикозами ожоговой болезни в фазе интоксикации (2-5-й день) острой лучевой болезни в фазе интоксикации перитоните и непроходимости кишечника (в пред- и послеоперационный период) отеках вызванных хроническим заболеванием почек тиреотоксикозе сепсисе заболеваниях печени в фазе печеночной недостаточности.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к препарату (особенно наличие в анамнезе реакций на повидон) выраженная сердечно-сосудистая и легочная недостаточность геморрагический инсульт бронхиальная астма острый нефрит острое поражение почек тяжелые аллергические и иммунодепрессивные состояния.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Не установлено. В раствор Неогемодеза не следует добавлять какие-либо лекарственные средства.

Особенности применения.

Больным с нарушенной выделительной функцией почек препарат вводить с осторожностью. Лечение при тяжелых интоксикациях необходимо проводить под наблюдением врача.

При быстрой инфузии может наблюдаться артериальная гипотензия тахикардия затруднение дыхания что требует прекращения введения препарата и назначение кальция хлорида (внутривенно) эфедрина средств действующих на сердечно-сосудистую систему полиглюкина.

Применение в период беременности или кормления грудью.

В период беременности препарат не применять.

Неизвестно проникает ли препарат в грудное молоко потому не следует его применять в период кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Во время лечения следует воздерживаться от управления автотранспортом или работе с другими механизмами так как препарат может вызвать такие нежелательные эффекты как головокружение головная боль.

Способ применения и дозы.

Неогемодез вводить внутривенно капельно со скоростью 20-40 капель за 1 минуту. Перед введением раствор подогреть до 35-37

Введение препарата особенно при тяжелых состояниях больных требует контроля врача.

Дети.

Препарат применять детям с 6 лет.

Опыт применения препарата детям до 6 лет отсутствует.

Передозировка.

Симптомы: гипергидратация артериальная гипотензия.

Лечение:

Побочные реакции.

Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности анафилактический шок ангионевротический отек.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: бледность кожи кожные высыпания крапивница гиперемия макулопапулезные и петехиальные высыпания ощущение зуда.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия боль в области сердца артериальная гипотензия.

Со стороны дыхательной системы: одышка бронхоспазм.

Со стороны нервной системы: головная боль головокружение.

Со стороны пищеварительного тракта: тошнота рвота.

Со стороны организма в целом: общая слабость потливость повышение температуры тела озноб изменения в месте введения.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. Хранить при температуре не выше 25 С в недоступном для детей месте.

Несовместимость. Не смешивать с другими лекарственными средствами.

Упаковка. По 200 или 400 мл в бутылках.

Категория отпуска. По рецепту.

Производитель.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.

Украина г. Винница ул. А. Иванова д. 55.

Заявитель.

Местонахождение заявителя.

Украина г. Киев Московский проспект д. 21-А.

Відгуки

Напишіть власний відгук

Ви переглядаєте: Неогемодез розчин 200 мл

Як зробити замовлення

ЯК ЗРОБИТИ ЗАМОВЛЕННЯ?

Увага! Перед лікуванням і замовленням ліків зверніться до свого лікаря. Самолікування небезпечно для здоров'я. Перед вживанням ліків уважно вивчайте інструкції.

-          Що б знайти препарат досить ввести в рядку пошуку назву товару або перші 3-4 літери назви товару.

-          Виберіть аптеку на якій вам зручно забрати замовлення і натисніть на кнопку «Резервувати».

-          Після наповнення кошика потрібними товарами, натисніть на кнопку «Замовити».

-          Для завершення замовлення необхідно заповнити невелику форму.

-          Після заповнення обов'язкових пунктів, натисніть кнопку «Зробити замовлення».

-          Чекайте Sms - повідомлення з номером електронного чека або дзвінка від оператора.

Доставка

При замовленні товарів в «1 Соціальній Аптеці» на всі товари діють умови самовивозу.

Ви можете зв'язатися з нашими операторами по телефону: 0-800-21-81-70

Замовлення обробляються щодня з 8:00 до 20:00 понеділок - п’ятниця, 8:00 до 18:00 субота - неділя. Обробка замовлень, оформлених у вихідні та святкові дні, проводиться в перший робочий день.

Ви можете замовити у нас товари і потім отримати їх в найближчій аптеці. Для отримання товару Вам необхідно повідомити нашому співробітнику номер замовлення, прізвище та ім'я замовника.

Рецептурні товари відпускаються тільки за рецептами лікарів.

Після оформлення замовлення, на вказану вами електронну адресу буде надіслано повідомлення про прийняття замовлення в обробку.

Для уточнення термінів виконання замовлень Ви можете зв'язатися з нашими операторами по телефону: 0-800-21-81-70. Підтримка зв'язку здійснюється згідно графіку роботи гарячої лінії.

 

Оплата

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України № 723 від 31.10.2011 року кур'єрська доставка лікарських препаратів скасована. При оформленні замовлень препаратів через інтернет дозволяється їх відпуск безпосередньо в аптечних установах.

Оплата замовлень в нашій аптеці здійснюється готівковим способом при отриманні замовлення в найближчій аптеці та у безготівковій формі. При отриманні товару переконайтеся у відповідності товару вашому замовленню.

Неогемодез розчин 200 мл

Обліковий номер : 328593

Від грн.
Увага:  Ціна дійсна тільки при бронюванні на сайті.
Инфузия ЗАО (Украина, Киев)

Виробник : Инфузия ЗАО (Украина, Киев)

№ Реєстраційного посвідчення : UA/11070/01/01

Назва російською : Неогемодез раствор д/инф. по 200 мл в бутыл.

Мiжнародна назва : Розчини для коррекції водного,електролітного та кислотно-основного балансу*

Дiюча речовина : Натрия хлорид

Температура зберiгання : Не вище +25

Фрамацевтична форма : Розчин для інфузій

Шукати аптеки:
У мiстi
Сортувати
АБО