Детальніше

Ербісол 2 мл ампули №10

Обліковий номер: 326405

Від грн.
Увага:  Ціна дійсна тільки при бронюванні на сайті.

Короткий огляд

ЭРБИС ЧП (Украина, Киев)

Виробник: ЭРБИС ЧП (Украина, Киев)

№ Реєстраційного посвідчення : UA/9178/01/01

Форма выпуску: Ампулы

Опис

інструкція Ербісол (erbisolum) ампули

Склад

Показання

Протипоказання

Спосіб застосування та дози

Передозування

Побічні реакції

Склад

діючі речовини:

1 мл препарату містить: комплекс природних небілкових низько-молекулярних органiчних сполук негормонального походження, отриманих із тваринної ембріональної тканини, містить олігопептиди та глікопептиди (загалом 0,07 &ndash 1,0 мг), нуклеотиди, амінокислоти

допоміжні речовини: розчин 0,9% натрію хлориду ізотонічного.

Лікарська форма

Розчин для ін&rsquo єкцій.

Основні фiзико-хiмiчнi властивості:

прозора або злегка опалесцююча безбарвна або світло-жовтого кольору рідина зі специфічним запахом.

Фармакотерапевтична група

Імуностимулятори. Код АТX L03A X.

Гепатотропні препарати. Код АТX А05В А.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка. Фармакологічна активність лікарського засобу визначається вмістом в ньому низькомолекулярних біологічно активних пептидів, які активують природні, еволюційно сформовані контролюючi системи організму, що відповідають за пошук та усунення патологічних змін. Ербісол активізує імунну систему на прискорення відновлення ушкоджених та знищення аномальних клітин і тканин. Основний імуномодулюючий ефект препарату проявляється, перш за все, через дію на макрофагальну ланку, яка відповідає за репарацію пошкоджених клітин та відновлення функціональної активності органів і тканин, а також через NК-клітини (CD3-16+56+) та Т-кілери (CD3+16+56+), якi відповідають за знищення ушкоджених клітин, нездатних до регенерації, або аномальних клітин (мутантних, злоякісних, клiтин-вірусоносіїв тощо) і тканин. Одночасно Ербісол чинить імунокоригуючу дію і при порушеннях імунного стану сприяє його нормалізації внаслідок активації Т-лімфоцитів, Тh1-хелперів і Т-кілерів та інгібування активності Тh2-хелперів та В-лімфоцитів, що важливо для відновлення балансу між клітинним та гуморальним імунітетом при онкозахворюваннях і для припи&shy нення алергічних реакцій. Залежно від імунного статусу орга&shy нізму препарат коригує активність і деяких інших факторів гумораль&shy ного та клітинного імунiтету: індукує синтез &alpha -, &beta - та &gamma -інтерферону, фактора некрозу пухлини, інтерлейкіну-2 (ІЛ-2) та ІЛ-12, пригнічує синтез ІЛ-4 та ІЛ-10. Ербісол потенціює дію антибіотиків, екзогених інтерферонів i, разом з тим, послаблює їх токсичну побiчну дiю.

Ербісол прискорює процес регенерації та репарації при ерозивно-&shy виразкових ураженнях шлунково-кишкового тракту, сприяє загоєнню ушкоджень слизових оболонок шлунка та дванадцатипалої кишки. Препарат підвищує регенеративно-репаративний потенціал тканин, що приводить до швидкого заживлення травматичних, гнійних та післяопераційних ран, трофічних виразок різної етіології, до прискореної консолідації кісткових фрагментів при переломах, сприяє ефективному лікуванню пародонтитів.

Ербісол виявляє ефективність при лікуванні гострих і хронічних гепатитів різної етіології, включаючи токсичнi, медикаментознi та вiруснi гепатити, при яких препарат активізує процеси регенерації печінки. При вірусних гепатитах Ербісол , крiм того, акти&shy візує цитотоксичні Т-лімфоцити (CD8+) та Т-кілери (CD3+16+56+), відповідальні за знищення клітин-вірусоносіїв, а також індукує синтез &alpha -, &beta - і &gamma -інтерферону, підвищує їх рівень у крові в 4 &ndash 6

разів, що сприяє приско&shy ренню елімінації вірусу. У той же час, активізуючи процеси регенерації печінки, препарат сприяє заміщенню загиблих гепатоцитів здоровими клітинами, що дозволяє віднести Ербісол до препаратів, які полегшують перебіг тяжкості інфекційного захворювання. Препарат виявляє протизапальні властивості, але лiкування хронiчних запальних процесiв може проходити через фазу загострення протягом 2 &ndash 5 дiб. Ербісол сприяє нормалізації функцій гепатоцитів, виявляє виражений антиоксидантний і мембрано&shy стабілізуючий ефекти на рівні плазматичних мембран, запобігає розвитку дистрофії, цитолізу та холестазу, а також атеросклерозу при ураженнях печінки, сприяє нормалізації рівня білірубінів і трансаміназ. Це приз&shy водить до швидкого зникнення астеновегетативного, диспептичного та больового синдромів. Активуючи функції печінки, препарат сприяє прискоренню видалення з органiзму сторонніх токсичних агентів та шкідливих продуктів його життєдіяльності.

При хронiчних обструктивних захворюваннях легень та бронхiальнiй астмi, при дихальній недостатності застосування Ербісол у послаблює явища нейтрофільного запалення, надмірна активація якого формує необоротний компонент обструкції бронхів за рахунок деструкції еластичної колагенової основи легень. Зменшення клітинного запалення сприяє покращенню функції зовнішнього дихання, що впливає на рівень тканинної гіпоксії, енергетичної забезпеченостi клітин, зменшенню завантаженостi їх мембран токсинами та імунокомплексами, посилює функцію мембран еритроцитів, що зв&rsquo язує катехоламін, зменшує відносну в&rsquo язкість еритроцитарної суспензії та здатність їх до агрегації, збільшує деформабельність еритроцитів, що сприяє зростанню плинності крові і покращенню мікроциркуляції. Клiнiчна дiя лікарського засобу Ербісол проявляється у значному послабленні вираженості клінічних симптомів захворювання, позитивному прирості динамічних показників функції зовнішнього дихання, зменшеннi кратності застосування інгаляційних бронхолітиків.

При інсулінозалежному цукровому діабеті Ербісол , інгібуючи активність Тh2-хелперів та В-лімфоцитів, зменшує інтенсивність аутоімунного процесу, а активізуючи макрофаги, сприяє репарації пошкоджених бета-клітин, що приводить до зменшення добової потреби в iн&rsquo єкцiйному iнсулінi, а також до стійкої компенсації вуглеводного та ліпідного обмінів, зменшення перекисного окислення лiпiдів. Це сприяє зменшенню або ліквідації клінічних проявів та покращанню функції печінки, міокарда, серцево&shy -судинної системи. При комплексній терапії Ербісол позитивно впливає на лікування нейропатiй, діабетичних макро- і мікроангіопатій, поліпшує мікроциркуляцію у кровоносних судинах, запобігає розвитку гангрени. При первинно виявленому цукровому діабеті сприяє значному зниженню добової дози інсуліну, стійкій та тривалій ремісії. У хворих з інсулiнонезалежним цукровим діабетом Ербісол покращує показники метаболічного синдрому, поліпшує скорочувальну здат&shy ність міокарду. Ербісол сприяє покращанню рівня якості життя хворих на цукровий дiабет.

При онкозахворюваннях Ербісол не стимулює розбалансовану імунну систему хворих, а сприяє її корекції, нормалізуючи імунний статус за рахунок активізації Т-лімфоцитів, Тh1-хелперів та Т-кілерів і інгібуючи активність Тh2-хелперів та В-лімфоцитів, що сприяє відновленню специфічного клітинного імунітету і, перед усім, активізації Т-кілерів. Препарат активізує також макрофаги та природні кілери (N-кілери) неспецифічного імунітету, індукує синтез &alpha - та &gamma -інтерферону і фактора некрозу пухлин. Це призводить до інгiбування як росту, так і метастазування злоякісних пухлин, а в комплексі з хірургічним втручанням або з хіміо- та радіопроменевою терапією сприяє їх ефективному знищенню. Ербісол як препарат супроводу при хіміо- та радіопроменевій терапії значно пiдвищує ефективність лікування за двома напрямами. По-перше, як репарант, гепатопротектор та імунопротектор, захищає здорові клітини і тканини від хімічного та променевого ураження, відновлюючи ушкоджені дiлянки. Це дозволяє використовувати більш інтенсивні схеми із застосуванням сильнодіючих хіміопрепаратів та доз випромінення без ризику виникнення особливо негативних наслідкiв для стану хворих, запобігаючи випадінню волосся, усуненню або суттєвому зниженню проявiв вегетативного, диспептич&shy ного та больового синдромiв. По-друге, як імунокоректор препарат відновлює протипухлинні функції імунної системи і, незважаючи на ушкоджуючу дію хіміо- та радiопроменевої терапії, сприяє нормалiзації імунного статусу хворих після лікування до параметрiв здорових людей. Це дозволяє, на відміну від стандартної хіміо- та радіопроменевої те&shy рапії, мобiлiзувати захисні протипухлинні функції організму як пiд час лiкування, так i в міжкурсові періоди, що сприяє, в подальшому, підвищенню їх ефективності та покращенню

якості життя хворих, а також можливого заміщення деяких курсів хіміо- і радіо&shy променевої терапії на курси імунотерапії та iмунокорекцiї Ербісол ом.

При клiнiчних дослідженнях за участю хворих, якi застосовували Ербісол , вiдмiчено зменшення кількостi повторних iнтенсивних курсiв хіміо- та радiопроменевої терапії, якi необхідно проводити в найближчий термін, а також зниження частоти виникнення нових метастатичних вузлів в період між плановими курсами лікування.

Ербісол є адаптогеном, який підвищує захисні та адаптативно-пристосувальні функції організму. Ербісол рекомендується застосовувати в комплексній терапії наслідкiв радіаційного впливу та екологiчного забруднення. Препарат проявляє радіопротекторний ефект, що пов'язано з його мембраностабілізуючими та антиоксидант&shy ними властивостями, активацією процесів репарації як на клітинному, так і на генетичному (активізує ДНК-полімеразу В &ndash репарант генетичного коду) рівнях, нормалізацією функції печінки для ефективного видалення сторонніх токсичних агентів.

Ербісол активує iмунну систему для проведення ревізії та реставрації організму, що має важливе значення в геронтології, тому що в процесі життєдіяльності накопичуєть&shy ся велика кількість аномальних клітин, багато з яких знаходиться в "прихованому" стані і активуються при послабленні імунної системи. Ербісол сприяє відновленню функції імунної системи, коли активізовані N- та Т-кілери мають змогу про&shy вести ревізію - знайти і знищити аномальні клітини, а макрофаги де&shy якою мірою реставрувати, тобто регенерувати функції органів і тканин, порушені у людей літнього віку.

Iмуномодулюючий ефект починає розвиватися з 5 &ndash 7 доби і досягає максимальних значень на 20 &ndash 21 добу, зберігаючись на цьому рівні, після закiнчення курсу терапії препарата, ще 8 &ndash 10 діб. Репаративна дія починає розвиватися на 2 &ndash 3 добу лікування, а гепатопротекторний ефект проявляється після 2 &ndash 3 ін&rsquo єкцій препарату.

Препарат не токсичний, не виявляє кумулятивної токсичності, алергенних, тератогенних, мутагенних і канцерогенних властивостей.

Фармакокінетика. Не вивчена.

Показання

Ербісол використовується в комплексній терапії:

- гастроентерологія: гепатити різної етіології (включаючи вірусні, токсичні та медикаментозні гепатити, спричинені засто&shy суванням антибіотиків, інтерферонів, хіміопрепаратів та інших сильнодіючих лікарських препаратів, що спричиняють побічні ефекти), реактивні гепатити, стеатогепатози, цироз печінки, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, ерозивні гастродуоденіти, неспецифічний виразковий коліт

- токсикологія: Ербісол підсилює дезінтоксикаційні функції печінки

- ендокринологія: цукровий діабет, аутоімунний тиреоїдит

- терапія: неспецифічні захворювання легенів (пневмонiя, хронiчнi бронхiти), туберкульоз легенів, ангіопатії, для покращення мікроциркуляції, нормалізації тонусу та кровонаповнення судин, метаболічні дистрофії. Ербісол застосовується у комплекс&shy ному лікуванні осіб, які постраждали від наслідкiв радіаційного впливу та екологiчного забруднення, препарат має виражені адаптивно-коригуючі властивості при поєднанні вищевказаних патологій, підвищує компенсаторні та захисні функції організму

- алергологія: алергічні та аутоімунні захворювання, включаючи бронхіальну астму

- геронтологія: функціональна недостатність, пов&rsquo язана з віковими порушеннями діяльності печінки, імунної, нервової та серцево-судинної системи. Для підвищення фізичної активності та усунення астенічного синдрому, для підвищення потенції

- стоматологія: пародонтит

- хірургія та травматологія: травматичні, післяопераційні і гнійно-септичні рани, переломи (для прискорення консолідації кісткових уламків), трофічні виразки різної етіології, діабетичні ангіопатії, для активації репаративних процесів у комплексному лікуванні пролежнів

- онкологія: при хірургічному лікуванні для профілактики метастазування та швидкого загоювання ран. При хіміо- та радiопро&shy меневій терапії Ербісол застосовують у комплексі як препарат супроводу в якості гепато-, імунопротектора та репаранта, а в реабілітаційному та міжкурсовому періодах як імунокоректор та репарант для активізації протипухлинного захисту організму.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість, підвищена чутливість до будь-якого компонента лікарського засобу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії

Ербісол посилює дію антибактеріальних засобів, екзогенних інтерферонів i при цьому зменшує їх токсичну дію. Для ефективної реалізації спрямованої імуномодулюючої дії Ербісол не рекомендується призначати з імуномодуляторами, які стимулюють гуморальний імунітет. Ербісол підвищує чутливість рецепторів, тому при сумісному застосуванні з ним гормональних препаратів, біостимуляторів та біоінгібіторів (транквілізатори, снодійні, заспокійливі, психотропні засоби, депресанти тощо) слід контролювати їх дозування, знижуючи дозу у разі потреби.

Особливості застосування

При холециститі поєднувати з терапією, що нормалізує діяльність бiлiарної системи.

Поєднується з ерадикаційною антихелікобактерною терапією. При підвищеній кислотності шлункового соку слід застосовувати антисекреторні та антацидні препарати.

При цукровому діабеті, починаючи з 3-ї доби застосування препарату, слід контролювати рівень цукру в кровi. У разі його зниження, починаючи з 10-ї доби, можна дещо зменшувати дозу цукрознижувальних препаратів. Якщо проявляється тенденція до зниження рівня цукру, то курс лікування доцільно подовжити до 23 &ndash 30 діб. При наявності аутоімунної агресії спочатку, з метою її припинення, додатково призначають Ербісол по 2 мл 1 раз на добу о 21 &ndash 24 годині протягом 5 &ndash 7 діб.

При підвищеному артеріальному тиску, а також у фазі загострення патологічного процесу Ербісол слід застосовувати з обережністю, зменшуючи дозу до 2 мл один раз на 1 добу ввечері або до 2 мл один раз на 2 доби.

Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 мг)/дозу натрію, тобто практично вільний від натрію.

Застосування в період вагітності або годування груддю

Дослідження щодо ефективності лікарського засобу Ербісол у період вагітності або годування груддю не проводились. Ербісол не слід призначати у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Вплив на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами не вивчався. Малоймовірно, що лікарський засіб Ербісол здатний впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Спосіб застосування та дози

Дозування та курс лікування визначає лікар індивідуально, залежно від характеру та перебігу захворювання (як монотерапія або у складі комплексного лікування).

Ербісол вводять внутрішньом&rsquo язово, внутрiшньовенно, внутрiшньоартерiально, внутрiшньоочеревинно або внутрішньопухлинно щоденно дорослим по 2 &ndash 4 мл. Курс лікування &ndash 20 діб і, враховую&shy чи хроноритми організму, одноразове введення бажано призначати ввечері перед сном о 21 &ndash 24 годині через 2 &ndash 3 години після їди, а у випадку дворазового введення &ndash додатково призначають вранці о 6 &ndash 9 годині за 1 &ndash 2 години до їди. Середня курсова доза становить 40 &ndash 80 мл.

При реактивних гепатитах, аутоімунних, алергічних захворюваннях дорослим призначають щоденно по 2 мл внутрiшньом&rsquo язово протягом 20 діб.

При ранах, пародонтитах у перші 10 діб дорослим призначають внутрiшньом&rsquo язово по 4 мл, а в наступні 10 діб у разі потреби &ndash по 2 мл. При генералізо&shy ваних пародонтитах додатково призначають інфільтраційне введення в ясна або аплікації чи електрофорез Ербісол у з аноду (+) на ясна.

Хворим на хронiчнi обструктивнi захворювання легень та бронхiальну астму при дихальній

недостатності І ступеня дорослим Ербісол вводять внутрiшньом&rsquo язово по 2 мл 1 раз на добу о 21 &ndash 24 годині протягом перших 3 дiб, потім 5 діб по 2 мл 2 рази на добу о 16 &ndash 18 годині та о 21 &ndash 24 годині і 7 діб &ndash по 2 мл 1 раз на добу о 21 &ndash 24 годині. Курсова доза становить 40 мл.

Хворим на хронiчні обструктивні захворювання легень та бронхiальну астму при дихальній недостатності ІІ ступеня дорослим Ербісол вводять внутрiшньом&rsquo язово протягом перших 3 діб по 2 мл 1 раз на добу о 21 &ndash 24 годині, а в наступні 10 діб вводять по 2 мл двічі: о 16 &ndash 18 годині і о 21 &ndash 24 годині, потім протягом 7 діб &ndash по 2 мл о 21 &ndash 24 годині. Курсова доза становить 60 мл.

При хронiчних обструктивних захворюваннях легень та бронхiальнiй астмi, які супроводжуються глибокими і необоротними змінами функції зовнішнього дихання з дихальною недостатнiстю III ступеня, туберкульозі легень на курс лікування потребується не менше 80 мл Ербісол у. Хворим цієї групи лікарський засіб призначають внутрiшньом&rsquo язово по &ndash 2 мл двічі: о 16 &ndash 18 годині та о 21 &ndash 24 годині. Курс лікування &ndash 20 днів. Запропонований спосіб лікування доповнює ступеневу схему базової терапії.

При гепатитах, стеатогепатозах, цирозі печінки, виразкових ураженнях шлунку та дванадцятипалої кишки, ерозивних гастродуоденітах, неспецифічному виразковому коліті, метаболічних дистрофіях, ушкодженнях тканин, переломах (для прискорення консолідації кісткових уламків), трофічних виразках різної етіології, пролеж&shy нях, а також у реабілітаційній та відновній терапії, для підвищення фізичної активності, адаптивно-коригуючих та захисних функцій організму, для ліквідації астенічного синдрому, дорослим препарат застосовують внутрішньом&rsquo язово по 2 мл щоденно двічі на добу: о 6 &ndash 9 та 21 &ndash 24 годині протягом 20 діб, або перші 3 доби 2 мл препарату вводять 1 раз на добу о 21 &ndash 24 годині, а в наступні 10 діб вводять по 2 мл двічі: о 6 &ndash 9 годині та о 21 &ndash 24 годині, потім протягом 7 днів &ndash по 2 мл о 21 &ndash 24 годині.

При цукровому діабеті, аутоімунному тиреоїдиті Ербісол призначають щоденно 2 рази на добу по 2 мл &ndash вранці о 6 &ndash 9 годині та ввечері о 21 &ndash 24 годині внутрішньовенно або внутрішньом&rsquo язово протягом 20 діб.

При онкозахворюваннях як препарат супроводу та реабілітації при радіопроменевій терапії Ербісол призначають внутрішньом&rsquo язово щоденно дорослим по 2 мл 2 рази на добу вранці о 6 &ndash 9 годині та ввечері о 21 &ndash 24 годині протягом 20 діб, починаючи за 1 &ndash 2 доби до курсу радiопроменевої терапії.

При хіміотерапії дорослим Ербісол призначають щоденно, починаючи за 2 &ndash 3 доби до курсу хіміотерапії, 1 раз на добу ввечері о 21 &ndash 24 годині по 2 мл внутрішньом&rsquo язово, під час проведення хіміотерапії та закінчуючи на 7 &ndash 12 добу після проведення курсу хіміотерапії (усього 15 &ndash 25 діб), а також внутрішньом'язово по 2 мл вранці о 6 &ndash 9 годині, починаючи за 1 &ndash 2 доби до курсу хіміотерапії, під час проведення хіміотерапії та закінчуючи на 3 &ndash 7 добу після проведення курсу хіміотерапії. Тобто 1-шу добу та останні 4 &ndash 7 діб курсу Ербісол можна призначати по 2 мл один раз на добу ввечерi о 21 &ndash 24 годинi. У дні прийому хіміопрепаратів замість ранкової внутрішньом&rsquo язової ін&rsquo єкції 2 мл препарату Ербісол доцільно вводити 4 &ndash 16 мл Ербісол у (залежно вiд схеми введення та дози хiмiопрепаратiв) дробно, безпосередньо перед введенням кожного цитостатика і тим же шляхом, тобто внутрiшньовенно або внутрішньоартеріально, або внутрішньопухлинно, або внутрiшньоочеревинно, а о 17 годинi додатково внутрішньом&rsquo язово вводити 2 мл Ербісол у. Нап&shy риклад, при внутрішньовенній краплинній інфузії хіміопрепарату спочат&shy ку внутрiшньовенно вводять Ербісол по 2 мл перед інфузією кожних 200 мл розчину хіміопрепарату. При внутрішньоартеріальній інфузії хіміопрепарату препарат Ербісол вводять в той же спосіб внутрішньоартеріально. При регіонарній хіміотерапії перед введенням розчину хіміопрепарату вводять у той же спосіб 4 мл препарату Ербісол внутрішньоартеріально або внутрішньопухлинно. Додаткове внутрiшньом&rsquo язове введення 2 мл препарату Ербісол о 17 годині призначають ще 2 &ndash 3 доби після введення значних доз хіміопрепаратів. При проведенні хіміотерапії із застосуванням препаратів, які впливають на гормональний статус пацієнта, Ербісол призначають не раніше, ніж через 3 години після застосування таких препаратів.

Розрахунок кiлькостi препарату Ербісол , необхiдного для введення разом з хiмiопрепаратами з метою запобiгання їх побiчної дії на здоровi тканини хворих, проводиться залежно вiд введеної дози хiмiопрепаратiв: 2 мл препарату Ербісол бажано вводити перед кожними 25 &ndash 30 мг доксорубiцину або 25 &ndash 30 мг препаратiв платини, або 0,5 &ndash 0,75 г циклофосфану, або 1,0 г 5-фторурацилу, або iншими хiмiопрепаратами з еквiвалентною токсичною дiєю.

Якщо хворому перед хіміопроменевою терапією було проведено хірургічне втручання, то, починаючи з 1 &ndash 3 доби після операції, Ербісол призначають дорослим внутрiшньом&rsquo язово по 2 мл ввечері протягом 7 &ndash 10 діб до початку курсу хіміо&shy променевої терапії. Це доцільно також проводити хворим із супутніми захворюваннями печінки та/або перенесеним гепатитом в анамнезі.

Для покращання фізичного стану хворих через 3 &ndash 5 тижнів після проведення курсу хiмiотерапії можливе проведення курсу імунотерапії із застосуванням Ербісол .

Перші 3 доби дорослим призначають по 2 мл препарату внутрiшньом&rsquo язово 1 раз на добу ввечерi о 21 &ndash 24 годині, а в наступні 10 діб вводять по 2 мл двічі: вранцi о 6 &ndash 9 годині та ввечерi о 21 &ndash 24 годині, потім протягом 7 діб &ndash по 2 мл ввечерi о 21 &ndash 24 годині або щоденно по 2 мл двічі на добу: о 6 &ndash 9 та о 21 &ndash 24 годині протягом 20 діб.

Діти

Безпека та ефективність лікарського засобу не досліджувалась у дітей. Дітям лікарський засіб не слід призначати.

Передозування

Можлива короткочасна підвищена збудливість або стомлюваність, яка не потребує специфічної терапії.

Побічні реакції

Іноді протягом перших 2 &ndash 5 днів прийому лікарський засіб може спричиняти загострення хронічного запального процесу, що у більшості випадків є стадією лікувального процесу. Можливі реакції гіперчутливості, включаючи висипи, відчуття свербежу, підвищення артеріального тиску і температури тіла.

Термін придатності

5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати при температурі 4 &ndash 12 оC у недоступному для дітей місці. При зберіганні допускається поява опалес&shy ценції.

Несумісність

Для ефективної реалізації направленої імуномодулюючої дії Ербісол не слід застосовувати разом із:

  • алкоголем (нейтралiзує репаративну дiю макрофагiв)
  • імуномодуляторами, якi можуть стимулювати гуморальний iмунiтет, що заважає дії Т-кiлерiв.

Упаковка

10 ампул по 1 мл або 2 мл.

Категорія відпуску

За рецептом.

Відгуки

Напишіть власний відгук

Ви переглядаєте: Ербісол 2 мл ампули №10

Як зробити замовлення

ЯК ЗРОБИТИ ЗАМОВЛЕННЯ?

Увага! Перед лікуванням і замовленням ліків зверніться до свого лікаря. Самолікування небезпечно для здоров'я. Перед вживанням ліків уважно вивчайте інструкції.

-          Що б знайти препарат досить ввести в рядку пошуку назву товару або перші 3-4 літери назви товару.

-          Виберіть аптеку на якій вам зручно забрати замовлення і натисніть на кнопку «Резервувати».

-          Після наповнення кошика потрібними товарами, натисніть на кнопку «Замовити».

-          Для завершення замовлення необхідно заповнити невелику форму.

-          Після заповнення обов'язкових пунктів, натисніть кнопку «Зробити замовлення».

-          Чекайте Sms - повідомлення з номером електронного чека або дзвінка від оператора.

Доставка

При замовленні товарів в «1 Соціальній Аптеці» на всі товари діють умови самовивозу.

Ви можете зв'язатися з нашими операторами по телефону: 0-800-21-81-70

Замовлення обробляються щодня з 8:00 до 20:00 понеділок - п’ятниця, 8:00 до 18:00 субота - неділя. Обробка замовлень, оформлених у вихідні та святкові дні, проводиться в перший робочий день.

Ви можете замовити у нас товари і потім отримати їх в найближчій аптеці. Для отримання товару Вам необхідно повідомити нашому співробітнику номер замовлення, прізвище та ім'я замовника.

Рецептурні товари відпускаються тільки за рецептами лікарів.

Після оформлення замовлення, на вказану вами електронну адресу буде надіслано повідомлення про прийняття замовлення в обробку.

Для уточнення термінів виконання замовлень Ви можете зв'язатися з нашими операторами по телефону: 0-800-21-81-70. Підтримка зв'язку здійснюється згідно графіку роботи гарячої лінії.

 

Оплата

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України № 723 від 31.10.2011 року кур'єрська доставка лікарських препаратів скасована. При оформленні замовлень препаратів через інтернет дозволяється їх відпуск безпосередньо в аптечних установах.

Оплата замовлень в нашій аптеці здійснюється готівковим способом при отриманні замовлення в найближчій аптеці та у безготівковій формі. При отриманні товару переконайтеся у відповідності товару вашому замовленню.

Ербісол 2 мл ампули №10

Обліковий номер : 326405

Від грн.
Увага:  Ціна дійсна тільки при бронюванні на сайті.
ЭРБИС ЧП (Украина, Киев)

Виробник : ЭРБИС ЧП (Украина, Киев)

№ Реєстраційного посвідчення : UA/9178/01/01

Форма выпуску : Ампулы

Шукати аптеки:
У мiстi
Сортувати
АБО