Детальніше

Брилінта 90 мг таблетки №56

Обліковий номер: 439107

Від грн.
Увага:  Ціна дійсна тільки при бронюванні на сайті.

Короткий огляд

AstraZeneca (Швеция)

Виробник: AstraZeneca (Швеция)

№ Реєстраційного посвідчення : UA/12164/01/01

Назва російською: Брилинта таблетки, п/плен. обол., по 90 мг №56 (14х4)

Мiжнародна назва : Тікагрелор*

Форма выпуску: Таблетки

Дiюча речовина : Тикагрелор

Температура зберiгання : Не вище +25

Опис

Брилінта (Brilinta) інструкція для застосування

Склад

діюча речовина: тикагрелор
1 таблетка вкрита плівковою оболонкою містить 90 мг тикагрелору
допоміжні речовини: маніт (Е 421) кальцію гідрофосфат натрію крохмальгліколят (тип А) гідроксипропілцелюлоза магнію стеарат гіпромелоза 2910 титану діоксид (Е 171) тальк поліетиленгліколь 400 заліза оксид жовтий (Е 172).

Лікарська форма

Таблетки вкриті плівковою оболонкою.

Основні фізико-хімічні властивості:

круглі двоопуклі жовті вкриті плівковою оболонкою таблетки з гравіруванням &nbsp з одного боку та гладкі з іншого.

Фармакотерапевтична група

Антитромботичний засіб. Інгібітори агрегації тромбоцитів окрім гепарину. Код АТХ B01A C24.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Механізм дії

Брилінта містить тикагрелор що належить до хімічного класу циклопентилтріазолопіримідинів (ЦПТП) та є пероральним селективним і оборотно зв'язуючим антагоністом рецепторів P2Y12 прямої дії запобігає АДФ-опосередкованим P2Y12-залежним активації та агрегації тромбоцитів. Тикагрелор не запобігає зв'язуванню АДФ але будучи зв'язаним з рецептором P2Y12 перешкоджає АДФ-індукованій передачі сигналів. Оскільки тромбоцити беруть участь в ініціації та/або розвитку тромботичних ускладнень атеросклерозу пригнічення функції тромбоцитів як було показано зменшує ризик серцево-судинних подій таких як смерть інфаркт міокарда (ІМ) або інсульт.

Тикагрелор також підвищує місцеві рівні ендогенного аденозину пригнічуючи врівноважуючий нуклеозидний транспортер підтипу 1 (ENT-1).

Було зареєстровано що тикагрелор посилює такі індуковані аденозином ефекти у здорових добровольців та у пацієнтів з гострим коронарним синдромом (ГКС): вазодилатацію (що визначається за посиленням коронарного кровотоку у здорових добровольців та пацієнтів з ГКС головний біль) пригнічення функції тромбоцитів (у цільній крові людини in vitro) і задишку. Однак зв'язок між спостережуваним підвищенням рівнів аденозину та клінічними результатами (наприклад захворюваність смертність) чітко не встановлений.

Фармакодинамічні ефекти

Початок дії

У пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця (ІХС) які отримують ацетилсаліцилову кислоту (АСК) фармакологічний ефект тикагрелору проявляється швидко про що свідчить середній показник пригнічення агрегації тромбоцитів (ПАТ) тикагрелором через 0 5 години після застосування навантажувальної дози 180 мг на рівні приблизно 41 % з максимальним ефектом ПАТ на рівні 89 % через 2 &ndash 4 години після застосування дози який зберігався протягом 2 &ndash 8 годин. У 90 % пацієнтів остаточний показник ПАТ через 2 години після застосування дози становив &gt 70 %.

Кінець дії

Якщо планується процедура аортокоронарного шунтування (АКШ) ризик кровотечі у пацієнтів які застосовують тикагрелор є підвищеним у порівнянні з тими хто отримує клопідогрель у разі припинення терапії менш ніж за 96 годин до процедури.

Перехід з одного препарату на інший

Перехід з прийому клопідогрелю у дозі 75 мг на тикагрелор у дозі 90 мг двічі на добу призводить до абсолютного збільшення ПАТ на 26 4 % а перехід з тикагрелору на клопідогрель призводить до абсолютного зниження ПАТ на 24 5 %. Пацієнти можуть бути переведені з клопідогрелю на тикагрелор без зміни антитромбоцитарного ефекту (див. розділ &laquo Спосіб застосування та дози&raquo ).

Клінічна ефективність та безпека

У дослідженні PLATO брали участь 18 624 пацієнти в яких за останні 24 години були відмічені симптоми нестабільної стенокардії інфаркту міокарда без підйому сегмента ST або інфаркту міокарда з підйомом сегмента ST і яких спочатку лікували медикаментозно або за допомогою перкутанного коронарного втручання (ПКВ) чи аортокоронарного шунтування (АКШ).

Клінічна ефективність

На фоні щоденного прийому АСК застосування тикагрелору по 90 мг двічі на добу було більш ефективним ніж клопідогрелю в дозі 75 мг на добу для запобігання первинної комбінованої кінцевої точки що включала серцево-судинну смерть інфаркт міокарда (ІМ) або інсульт за рахунок різниці у показниках серцево-судинної смерті та ІМ. Пацієнти отримували навантажувальну дозу 300 мг клопідогрелю (у випадку ЧКВ &ndash можливо 600 мг) або 180 мг тикагрелору.

Ефект досягався швидко та зберігався протягом усього 12-місячного періоду лікування що забезпечувало зниження абсолютного ризику (ЗАР) на 1 9% на рік і зниження відносного ризику (ЗВР) на 16%. Лікування тикагрелором замість клопідогрелю у 54 пацієнтів з ГКС дало змогу запобігти 1 атеротромботичній події лікування тикагрелором у 91 пацієнта дало змогу запобігти 1 серцево-судинній смерті.

Лікування препаратом Брилінта зменшувало частоту первинної комбінованої кінцевої точки порівняно із клопідогрелем як у пацієнтів з нестабільною стенокардією/ІМ без підйому сегмента ST так і у пацієнтів з ІМ з підйомом сегмента ST. Отже препарат Брилінта у дозі 90 мг двічі на добу у комбінації з низькими дозами АСК можна застосовувати пацієнтам з ГКС (нестабільною стенокардією інфарктом міокарда без підйому сегмента ST або інфарктом міокарда з підйомом сегмента ST) у тому числі пацієнтам яких лікують медикаментозно за допомогою перкутанного коронарного втручання (ПКВ) або аортокоронарного шунтування (АКШ).

Генетичне дослідження PLATO

Генотипування 10285 пацієнтів за CYP2C19 та ABCB1 у дослідженні PLATO дало змогу встановити зв'язок між групами за генотипом і результатами дослідження PLATO. Переваги тикагрелору над клопідогрелем у зниженні частоти серйозних серцево-судинних подій не залежали значною мірою від генотипу CYP2C19 або ABCB1 пацієнтів. Загальна частота великих кровотеч за визначенням дослідження PLATO не відрізнялася між групами тикагрелору та клопідогрелю незалежно від генотипу CYP2C19 або ABCB1. Частота не повязаних з АКШ великих кровотеч за визначенням дослідження PLATO була підвищеною при застосуванні тикагрелору у порівнянні із клопідогрелем у пацієнтів з відсутністю одного або кількох функціональних алелів CYP2C19 але подібною такій при застосуванні клопідогрелю у пацієнтів без втрати функціональних алелів.

Комплексна складова ефективності та безпеки

Комплексна складова ефективності та безпеки (серцево-судинна смерть інфаркт міокарда інсульт або загальна кількість великих кровотеч за визначенням дослідження PLATO) вказує на те що переваги ефективності тикагрелору порівняно із клопідогрелем не нівелюються випадками великих кровотеч (ЗАР &ndash 1 4 % ЗВР &ndash 8 % ВР &ndash 0 92 p=0 0257) протягом 12 місяців після ГКС.

Клінічна безпека

Холтерівське дослідження в PLATO

За даними холтерівського моніторінгу у рамках дослідження PLATO пацієнтів у яких спостерігалися епізоди шлуночкової асистолії &gt 3 секунд у гострій фазі гострого коронарного синдрому було більше у групі тикагрелору ніж у групі клопідогрелю такі епізоди частіше спостерігалися у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю (ХСН) порівняно із загальною популяцією однак статистично значущої різниці між групами тикагрелору та клопідогрелю через один місяць не відзначалося. Небажаних клінічних наслідків (у тому числі синкопе або встановлення кардіостимулятора) зумовлених з такою розбіжністю у цій популяції пацієнтів не спостерігалося.

Фармакокінетика.

Фармакокінетика тикагрелору має лінійний характер а експозиція тикагрелору та його активного метаболіту (AR-C124910XX) приблизно пропорційні дозі до 1260 мг.

Абсорбція

Тикагрелор всмоктується швидко з медіаною tmax приблизно 1 5 години. Утворення основного циркулюючого метаболіту тикагрелору AR-C124910XX (також активного)відбувається швидко з медіаною tmax приблизно 2 5 години. Після перорального застосування разової дози 90 мг тикагрелору натще здоровими добровольцями Cmax становить 529 нг/мл а AUC &ndash 3451 нг*год/мл. Співвідношення метаболіту та вихідної сполуки дорівнює 0 28 для Cmax і 0 42 для AUC.

Розраховано що середня абсолютна біодоступність тикагрелору становить 36 %. Споживання багатої на жири їжі призводило до зростання AUC тикагрелору на 21 % та зниження Cmax активного метаболіту на 22 % але не впливало на Cmax тикагрелору або AUC активного метаболіту. Вважається що ці незначні зміни мають мінімальне клінічне значення тому тикагрелор можна застосовувати незалежно від прийому їжі. Тикагрелор як і його активний метаболіт є субстратами P-gp.

Тикагрелор у вигляді подрібнених таблеток змішаних з водою у разі його перорального застосування або введення через назогастральний зонд у шлунок має біодоступність порівнянну з такою з цілих таблеток щодо AUC та Cmax тикагрелору та його активного метаболіту. Початкова експозиція (через 0 5 та 1 годину після застосування дози) подрібнених і змішаних з водою таблеток тикагрелору була вищою ніж початкова експозиція цілих таблеток з як правило однаковим профілем концентрацій у подальшому (через 2 &ndash 48 годин).

Розподіл

Рівноважний об'єм розподілу тикагрелору становить 87 5 л. Тикагрелор та його активний метаболіт значним чином зв'язуються з білками плазми крові людини (&gt 99 0%).

Біотрансформація

CYP3A4 є основним ферментом що відповідає за метаболізм тикагрелору та утворення активного метаболіту а їх взаємодія з іншими субстратами CYP3A коливається від активації до пригнічення.

Основним метаболітом тикагрелору є AR-C124910XX який також є активним про що свідчить зв'язування in vitro із тромбоцитарними АДФ-рецепторами P2Y12. Системна експозиція активного метаболіту становить близько 30&ndash 40 % від системної експозиції тикагрелору.

Виведення

Основним шляхом виведення тикагрелору є печінковий метаболізм. При застосуванні міченого радіоактивним ізотопом тикагрелору середній рівень виведеної радіоактивної мітки становить приблизно 84 % (57 8 % у калі та 26 5 % у сечі). Вміст тикагрелору та активного метаболіту у сечі становив менше 1 % від дози. Основним шляхом виведення активного метаболіту найбільш імовірно є секреція з жовчю. Середній t1/2 тикагрелору становив приблизно 7 годин активного метаболіту &ndash 8 5 години.

Особливі групи пацієнтів

Пацієнти літнього віку

За даними популяційного фармакокінетичного аналізу у пацієнтів літнього віку (віком &ge 75 років) із ГКС спостерігалися вищі експозиції тикагрелору (приблизно на 25 % як для Cmax так і для AUC) та активного метаболіту ніж у пацієнтів молодшого віку. Ці відмінності не вважаються клінічно значущими (див. розділ &laquo Спосіб застосування та дози&raquo ).

Діти

Застосування тикагрелору дітям не вивчали (див. розділи &laquo Спосіб застосування та дози&raquo і &laquo Фармакодинаміка&raquo ).

Стать

У жінок відзначалися вищі експозиції тикагрелору та активного метаболіту ніж у чоловіків. Ці відмінності не вважаються клінічно значущими.

Порушення функції нирок

Експозиція тикагрелору була приблизно на 20 % нижчою а експозиція активного метаболіту - приблизно на 17 % вищою у пацієнтів з тяжким порушенням функції нирок (кліренс креатиніну &lt 30 мл/хв) ніж у пацієнтів з нормальною функцією нирок (див. розділ "Спосіб застосування та дози").

Порушення функції печінки

Cmax та AUC тикагрелору були відповідно на 12 % і 23 % вищими у пацієнтів з порушенням функції печінки легкого ступеня порівняно із відповідними показниками у здорових добровольців. Корекція дози пацієнтам з печінковою недостатністю легкого ступеня не потрібна. Застосування тикагрелору пацієнтам із помірною або тяжкою печінковою недостатністю не досліджувалося тому застосування таким пацієнтам протипоказане.

Етнічна належність

У пацієнтів азійського походження середня біодоступність на 39 % вища ніж у пацієнтів європеоїдної раси. У пацієнтів негроїдної раси біодоступність тикагрелору була на 18 % нижчою ніж у пацієнтів європеоїдної раси у ході дослідження клінічної фармакології експозиція (Cmax та AUC) тикагрелору у японців була приблизно на 40 % (на 20 % після поправки на масу тіла) вищою ніж у представників європеоїдної раси.

Показання

Застосування препарату Брилінта одночасно з ацетилсаліциловою кислотою (АСК) показано для попередження атеротромботичних подій у дорослих пацієнтів з гострим коронарним синдромом (ГКС).

Протипоказання

Гіперчутливість до діючої речовини або будь-якої з допоміжних речовин (див. розділ &laquo Побічні реакції&raquo ).

Активна патологічна кровотеча.

Внутрішньочерепний крововилив в анамнезі (див. розділ &laquo Побічні реакції&raquo ).

Порушення функції печінки помірного та тяжкого ступеня (див. розділи &laquo Спосіб застосування та дози&raquo &laquo Спеціальні застереження та особливі запобіжні заходи при застосуванні&raquo та &laquo Фармакокінетичні властивості&raquo ).

Одночасне застосування тикагрелору з потужними інгібіторами CYРЗА4 (наприклад кетоконазолом кларитроміцином нефазодоном ритонавіром та атазанавіром) протипоказане оскільки їх одночасне застосування може призвести до значного збільшення експозиції тикагрелору (див. розділ &laquo Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій&raquo ).

Вагітність та період годування груддю.

Дитячий вік.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Тикагрелор переважно є субстратом CYP3A4 і помірним інгібітором CYP3A4. Тикагрелор також є субстратом P-глікопротеїну (P-gp) та слабким інгібітором P-gp та може підвищувати експозицію субстратів P-gp.

Вплив інших лікарських засобів на тикагрелор

Лікарські засоби що метаболізуються CYP3A4

Інгібітори CYP3A4

  • Потужні інгібітори CYP3A4: одночасне застосування кетоконазолу і тикагрелору призводило до підвищення Cmax та AUC тикагрелору у 2 4 та 7 3 раза відповідно. Cmax та AUC активного метаболіту знижувалися на 89 % та 56 % відповідно. Очікується що інші потужні інгібітори CYP3A4 (кларитроміцин нефазодон ритонавір та атазанавір) чинитимуть такий же вплив а тому одночасне застосування потужних інгібіторів CYP3A4 з тикагрелором протипоказане (див. розділ &laquo Протипоказання&raquo ).
  • Помірні інгібітори CYP3A4: одночасне застосування дилтіазему з тикагрелором призводило до збільшення Cmax тикагрелору на 69% і AUC у 2 7 раза а також до зниження Cmax активного метаболіту на 38 % при цьому його AUC залишалася незміненою. Впливу тикагрелору на плазмові рівні дилтіазему не спостерігалося. Очікується що інші помірні інгібітори CYP3A4 (наприклад ампренавір апрепітант еритроміцин та флуконазол) чинитимуть такий же вплив а тому можуть застосовуватися одночасно з тикагрелором.

Індуктори CYP3A4

Одночасне застосування рифампіцину з тикагрелором призводило до зниження Cmax та AUC тикагрелору на 73 % та 86 % відповідно. Cmax активного метаболіту залишалася незміненою тоді як AUC знижувалася на 46 %. Очікується що інші індуктори CYP3A (наприклад фенітоїн карбамазепін та фенобарбітал) також будуть призводити до зниження експозиції тикагрелору. Одночасне застосування тикагрелору з потужними індукторами CYP3A може призводити до зниження експозиції та ефективності тикагрелору а тому їх одночасне застосування з тикагрелором не рекомендується.

Циклоспорин (інгібітор P-gp та CYP3A)

Одночасне застосування циклоспорину (600 мг) і тикагрелору призводило до підвищення Cmax та AUC тикагрелору у 2 3 та 2 8 раза відповідно. У присутності циклоспорину AUC активного метаболіту зростала на 32 % а Cmax знижувалася на 15 %.

Дані щодо одночасного застосування тикагрелору з іншими діючими речовинами що також є потужними інгібіторами P-gp та помірними інгібіторами CYРЗА4 (наприклад з верапамілом хінідином) і можуть зумовлювати зростання експозиції тикагрелору відсутні. Якщо комбінації неможливо уникнути одночасне застосування цих лікарських засобів слід здійснювати з обережністю.

Інші

Дослідження клінічної фармакологічної взаємодії показали що одночасне застосування тикагрелору з гепарином еноксапарином та АСК чи десмопресином не впливає на фармакокінетику тикагрелору або його активного метаболіту чи на АДФ-індуковану агрегацію тромбоцитів порівняно із застосуванням тільки тикагрелору. За наявності клінічних показань лікарські засоби що впливають на гемостаз слід з обережністю застосовувати у комбінації з тикагрелором.

Після щоденного споживання грейпфрутового соку у великих кількостях (3 рази х 200 мл) спостерігалося збільшення експозиції тикагрелору у 2 рази. Не очікується що таке збільшення експозиції матиме клінічне значення для більшості пацієнтів.

Вплив тикагрелору на інші лікарські засоби

Лікарські засоби що метаболізуються CYP3A4

  • Симвастатин: одночасне застосування тикагрелору із симвастатином збільшувало Cmaxсимвастатину на 81 % і AUC на 56 % а також збільшувало Cmax симвастатинової кислоти на 64 % та AUC на 52 % (в окремих випадках відзначалося збільшення у 2 &ndash 3 рази). Одночасне застосування тикагрелору із симвастатином у дозах понад 40 мг на добу може спричинити побічні ефекти симвастатину що слід зважувати з можливою користю. Впливу симвастатину на плазмові рівні тикагрелору не спостерігалося. Тикагрелор може мати подібний вплив на ловастатин. Одночасне застосування тикагрелору із симвастатином або ловастатином у дозах понад 40 мг не рекомендується.
  • Аторвастатин: &nbsp одночасне застосування аторвастатину та тикагрелору збільшувало Cmaxаторвастатинової кислоти на 23 % і AUC на 36 %. Подібне збільшення AUC та Cmax було відзначено для всіх метаболітів аторвастатинової кислоти. Таке збільшення не вважають клінічно значущим.
  • Не можна виключити подібний вплив на інші статини що метаболізуються CYP3A4. Учасники дослідження PLATO які отримували тикагрелор приймали різні статини і у 93% таких пацієнтів жодних проблем з безпекою статинів не виникало.

Тикагрелор є слабким інгібітором CYP3A4. Одночасне застосування тикагрелору і субстратів CYP3A4 з вузьким терапевтичним індексом (наприклад цизаприду або алкалоїдів ріжків) не рекомендується оскільки тикагрелор може збільшувати експозицію цих лікарських засобів.

Субстрати P-gp (у тому числі дигоксин та циклоспорин)

Одночасне застосування тикагрелору збільшувало Cmax дигоксину на 75 % та AUC &ndash на 28 %. Середні мінімальні рівні дигоксину збільшувалися приблизно на 30 % при одночасному застосуванні тикагрелору а у деяких випадках спостерігалося максимальне збільшення у 2 рази. В присутності дигоксину Cmax та AUC тикагрелору та його активного метаболіту залишалися незміненими. Тому у разі одночасного застосування P-gp-залежних лікарських засобів з вузьким терапевтичним індексом таких як дигоксин і тикагрелору рекомендується належний клінічний та/або лабораторний моніторинг.

Впливу тикагрелору на концентрацію циклоспорину у крові не спостерігалося. Вплив тикагрелору на інші субстрати P-gp не вивчали.

Лікарські засоби що метаболізуються CYP2С9

Одночасне застосування тикагрелору з толбутамідом не змінювало плазмових рівнів обох лікарських засобів що свідчить про те що тикагрелор не є інгібітором CYP2C9 а тому малоймовірно що препарат впливатиме на CYP2C9-опосередкований метаболізм таких лікарських засобів як варфарин і толбутамід.

Пероральні контрацептиви

Одночасне застосування тикагрелору і левоноргестрелу та етинілестрадіолу збільшувало експозицію етинілестрадіолу приблизно на 20 % але не змінювало фармакокінетики левоноргестрелу. Не очікується клінічно значущого впливу на ефективність перорального контрацептиву у разі одночасного застосування левоноргестрелу та етинілестрадіолу з тикагрелором.

Лікарські засоби здатні спричиняти брадикардію

Оскільки спостерігалися випадки переважно безсимптомної асистолії шлуночків і брадикардії слід з обережністю застосовувати тикагрелор одночасно з лікарськими засобами що здатні спричиняти брадикардію (див. розділ &laquo Особливості застосування&raquo ). Однак у дослідженні PLATO не спостерігалося клінічно значущих побічних реакцій після одночасного застосування одного чи більше лікарських засобів здатних спричиняти брадикардію (наприклад 96 % пацієнтів одночасно отримували бета-блокатори 33 % &ndash блокатори кальцієвих каналів дилтіазем і верапаміл та 4 % &ndash дигоксин).

Інша супутня терапія

У дослідженні PLATO тикагрелор часто застосовували разом з АСК інгібіторами протонної помпи статинами бета-блокаторами інгібіторами ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ) та блокаторами рецепторів ангіотензину протягом тривалого часу як того потребували супутні стани пацієнтів а також з гепарином низькомолекулярним гепарином і інгібіторами GpIIb/IIIa які вводили внутрішнтовенно протягом нетривалого періоду (див. розділ &laquo Фармакодинаміка&raquo ). Ознак клінічно значущих небажаних взаємодій з цими лікарськими засобами не спостерігалося.

Одночасне застосування тикагрелору з гепарином еноксапарином або десмопресином не впливало на активований частковий тромбопластиновий час (аЧТЧ) активований час згортання (АЧЗ) або на результати кількісного визначення фактора Ха. Однак через можливі фармакодинамічні взаємодії слід з обережністю застосовувати тикагрелор одночасно з лікарськими засобами здатними впливати на гемостаз.

У зв&rsquo язку з повідомленнями про патологічні шкірні кровотечі на фоні застосування селективних інгібіторів зворотного заахоплення серотоніну (СІЗЗС) (наприклад пароксетину сертраліну та циталопраму) рекомендується з обережністю застосовувати СІЗЗС з тикагрелором оскільки це може підвищити ризик кровотечі.

Особливості застосування.

Ризик кровотечі

Застосування тикагрелору пацієнтам з відомим підвищеним ризиком кровотечі слід зважувати враховуючи користь від препарату для профілактики атеротромботичних подій (див. розділи &laquo Побічні реакції&raquo та &laquo Фармакодинаміка&raquo ). За наявності клінічних показань тикагрелор слід з обережністю застосовувати таким групам пацієнтів:

  • Пацієнтам зі схильністю до кровотечі (наприклад у зв&rsquo язку з нещодавніми травмами чи нещодавніми хірургічними втручаннями розладами згортання крові активною або нещодавно перенесеною шлунково-кишковою кровотечею). Застосування тикагрелору протипоказане пацієнтам з активною патологічною кровотечею із внутрішньочерепним крововиливом в анамнезі та пацієнтам з порушенням функції печінки помірного та тяжкого ступеня (див. розділ &laquo Протипоказання&raquo ).
  • Пацієнтам які одночасно застосовують лікарські засоби здатні підвищувати ризик кровотечі (наприклад нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) пероральні антикоагулянти та/або фібринолітичні засоби) впродовж 24 годин застосування тикагрелору.

Переливання тромбоцитарної маси не нівелювало антитромбоцитарний ефект тикагрелору у здорових добровольців і ймовірно не буде ефективним для лікування пацієнтів із кровотечею. Оскільки одночасне застосування тикагрелору з десмопресином не призводило до зменшення часу кровотечі за методом шаблону малоймовірно що десмопресин буде ефективним для лікування клінічної кровотечі (див. розділ &laquo Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій&raquo ).

Застосування антифібринолітичних засобів (амінокапронової кислоти або транексамової кислоти) та/або рекомбінантного фактора VIІа може підвищити гемостаз. Застосування тикагрелору можна поновити після того як причина кровотечі буде встановлена та контрольована.

Хірургічне втручання

Пацієнтам необхідно порадити щоб вони повідомляли лікарям і стоматологам що приймають тикагрелор до планування будь-якого хірургічного втручання та перед застосуванням будь-якого нового лікарського засобу.

У дослідженні PLATO у пацієнтів яким проводилося аортокоронарне шунтування (АКШ) у групі тикагрелору випадків кровотечі було більше ніж у групі клопідогрелю у разі припинення терапії за 1 добу до операції але великі кровотечі спостерігалися з такою ж частотою як і в групі клопідогрелю у разі припинення терапії за 2 або більше діб до оперативного втручання (див. розділ &laquo Побічні реакції&raquo ). Якщо пацієнт потребує планового хірургічного втручання і антитромбоцитарний ефект є небажаним застосування тикагрелору слід припинити за 7 днів до операції (див. розділ &laquo Фармакодинаміка&raquo ).

Пацієнти з ризиком брадикардії

Оскільки у більш ранньому клінічному дослідженні спостерігалися випадки переважно безсимптомної асистолії шлуночків пацієнтів з підвищеним ризиком брадикардії (наприклад пацієнтів без кардіостимулятора із синдромом слабкості синусового вузла атріовентрикулярною блокадою 2-го або 3-го ступеня або синкопе зумовленим брадикардією) не включали в основні дослідження в яких оцінювали безпеку та ефективність тикагрелору. Тому у зв&rsquo язку з обмеженим клінічним досвідом тикагрелор слід з обережністю застосовувати таким пацієнтам (див. розділ &laquo Фармакодинаміка&raquo ).

Крім цього обережності необхідно дотримуватися у разі одночасного застосування тикагрелору з лікарськими засобами здатними спричиняти брадикардію. Однак у дослідженні PLATO не спостерігалося ознак клінічно значущих побічних реакцій після одночасного застосування одного чи кількох лікарських засобів здатних спричиняти брадикардію (наприклад 96 % пацієнтів приймали бета-блокатори 33 % &ndash блокатори кальцієвих каналів дилтіазем і верапаміл та 4 % - дигоксин) (див. розділ &laquo Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій&raquo ).

Під час холтерівського піддослідження у рамках дослідження PLATO епізоди асистолії шлуночків тривалістю &ge 3 секунд протягом гострої фази ГКС частіше спостерігалися при застосуванні тикагрелору ніж клопідогрелю. Збільшення частоти виявлених за допомогою холтерівського моніторінгу епізодів шлуночкової асистолії при застосуванні тикагрелору було більш вираженим у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю (ХСН) ніж у загальній популяції дослідження під час гострої фази ГКС але цієї різниці вже через один місяць лікування тикагрелором або порівняно з клопідогрелем не спостерігалося. Небажаних клінічних наслідків пов&rsquo язаних з такою розбіжністю (у тому числі синкопе або встановлення кардіостимулятора) у цій популяції пацієнтів не спостерігалося (див. розділ &laquo Фармакодинаміка").

Задишка

Слід з обережністю застосовувати тикагрелор пацієнтам з бронхіальною астмою та/або ХОЗЛ в анамнезі. Механізм розвитку цього явища не з'ясований. Якщо пацієнт повідомляє про появу більшу тривалість або посилення задишки слід виконати повне обстеження а за наявності непереносимості препарату слід припинити лікування тикагрелором. Детальнішу інформацію див. у розділі &laquo Побічні реакції&raquo .

Підвищення рівня креатиніну

Під час лікування тикагрелором рекомендується також перевірити функцію нирок (визначити рівень креатиніну) через місяць після початку лікування приділяючи особливу увагу пацієнтам віком &ge 75 років пацієнтам з порушенням функції нирок помірного/тяжкого ступеня а також тим хто одночасно застосовує блокатори рецепторів ангіотензину (БРА).

Підвищення рівня сечової кислоти

При лікуванні пацієнтів з гіперурикемією або подагричним артритом в анамнезі слід дотримуватися обережності. Як запобіжний захід застосування тикагрелору пацієнтам із сечокислою нефропатією не рекомендується.

Інше

Одночасне застосування тикагрелору та високих підтримувальних доз АСК (&gt 300 мг) не рекомендується.

Передчасне припинення лікування

Передчасне припинення застосування будь-якого антитромбоцитичного засобу в тому числі препарату Брилінта може призвести до підвищення ризику серцево-судинної смерті або ІМ внаслідок основного захворювання пацієнта. Тому передчасної відміни лікування слід уникати.

Застосування у період вагітность та годування груддю.

Жінки репродуктивного віку

Жінкам репродуктивного віку слід застосовувати відповідні засоби контрацепції щоб уникнути вагітності під час лікування тикагрелором.

Вагітність

Дані щодо застосування тикагрелору вагітним жінкам відсутні або обмежені. У ході досліджень на тваринах було відзначено репродуктивну токсичність. Тикагрелор протипоказаний під час вагітності.

Годування груддю

Наявні дані досліджень фармакодинаміки/токсикології у тварин свідчать що тикагрелор та його активний метаболіт виділяються у грудне молоко. Неможливо виключити ризик для новонародженої/грудної дитини. Рішення щодо припинення годування груддю або припинення/відмови від лікування тикагрелором необхідно приймати враховуючи користь грудного годування для дитини та користь терапії для жінки.

Репродуктивна функція

Тикагрелор не впливав на фертильність самців та самок тварин.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Тикагрелор не впливає або впливає незначною мірою на здатність керувати транспортними засобами та працювати з іншими механізмами. Повідомляли про випадки запаморочення та сплутаності свідомості під час лікування тикагрелором. Тому пацієнтам в яких з'являються ці симптоми слід бути обережними під час керування транспортними засобами або роботи з іншими механізмами.

Спосіб застосування та дози

Дозування

Пацієнтам які приймають препарат Брилінта слід також щодня приймати АСК у підтримуючій дозі 75 &ndash 150 мг якщо для цього немає особливих протипоказань.

Лікування препаратом Брилінта необхідно починати з разової навантажувальної дози 180 мг (

Відгуки

Напишіть власний відгук

Ви переглядаєте: Брилінта 90 мг таблетки №56

Як зробити замовлення

ЯК ЗРОБИТИ ЗАМОВЛЕННЯ?

Увага! Перед лікуванням і замовленням ліків зверніться до свого лікаря. Самолікування небезпечно для здоров'я. Перед вживанням ліків уважно вивчайте інструкції.

-          Що б знайти препарат досить ввести в рядку пошуку назву товару або перші 3-4 літери назви товару.

-          Виберіть аптеку на якій вам зручно забрати замовлення і натисніть на кнопку «Резервувати».

-          Після наповнення кошика потрібними товарами, натисніть на кнопку «Замовити».

-          Для завершення замовлення необхідно заповнити невелику форму.

-          Після заповнення обов'язкових пунктів, натисніть кнопку «Зробити замовлення».

-          Чекайте Sms - повідомлення з номером електронного чека або дзвінка від оператора.

Доставка

При замовленні товарів в «1 Соціальній Аптеці» на всі товари діють умови самовивозу.

Ви можете зв'язатися з нашими операторами по телефону: 0-800-21-81-70

Замовлення обробляються щодня з 8:00 до 20:00 понеділок - п’ятниця, 8:00 до 18:00 субота - неділя. Обробка замовлень, оформлених у вихідні та святкові дні, проводиться в перший робочий день.

Ви можете замовити у нас товари і потім отримати їх в найближчій аптеці. Для отримання товару Вам необхідно повідомити нашому співробітнику номер замовлення, прізвище та ім'я замовника.

Рецептурні товари відпускаються тільки за рецептами лікарів.

Після оформлення замовлення, на вказану вами електронну адресу буде надіслано повідомлення про прийняття замовлення в обробку.

Для уточнення термінів виконання замовлень Ви можете зв'язатися з нашими операторами по телефону: 0-800-21-81-70. Підтримка зв'язку здійснюється згідно графіку роботи гарячої лінії.

 

Оплата

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України № 723 від 31.10.2011 року кур'єрська доставка лікарських препаратів скасована. При оформленні замовлень препаратів через інтернет дозволяється їх відпуск безпосередньо в аптечних установах.

Оплата замовлень в нашій аптеці здійснюється готівковим способом при отриманні замовлення в найближчій аптеці та у безготівковій формі. При отриманні товару переконайтеся у відповідності товару вашому замовленню.

Брилінта 90 мг таблетки №56

Обліковий номер : 439107

Від грн.
Увага:  Ціна дійсна тільки при бронюванні на сайті.
AstraZeneca (Швеция)

Виробник : AstraZeneca (Швеция)

№ Реєстраційного посвідчення : UA/12164/01/01

Назва російською : Брилинта таблетки, п/плен. обол., по 90 мг №56 (14х4)

Мiжнародна назва : Тікагрелор*

Форма выпуску : Таблетки

Дiюча речовина : Тикагрелор

Температура зберiгання : Не вище +25

Шукати аптеки:
У мiстi
Сортувати
АБО